Legislacja

Nie będzie zmiany czasu

1 października 2021

Nie będzie zmiany czasu
(fot. PEXELS)

Sejmie RP zarejestrowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. W artykule 2 ustawa z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (2004.16.44 z dnia 4 lutego 2004 r.) ustęp 1 miałby otrzymać brzmienie: „Czasem urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej jest czas letni środkowoeuropejski.”. Czy to będzie koniec zmiany czasu w Polsce?

Do Sejmu RP. Trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o czasie urzędowym na obszarze RP [kliknij]. Czy to oznacza koniec ze zmianą czasu w Polsce? Autorzy proponują wprowadzenie czasu letniego przez cały rok. Przypomnijmy - dwa razy w roku - na podstawie ustawy premier wprowadza i odwołuje czas letni środkowoeuropejski, w drodze rozporządzenia, ustalając na okres co najmniej jednego roku kalendarzowego dokładne daty, od których następuje wprowadzenie lub odwołanie czasu letniego. - W ujęciu historycznym pionierami we wdrożeniu zmiany czasu byli Niemcy. Podczas pierwszej wojny światowej - 30 kwietnia 1916 przesunęli wskazówki zegara o godzinę w przód, 1 października natomiast o godzinę do tyłu. Powyższą metodę wprowadzono także w Anglii. Ówczesne uwarunkowania techniczne i cywilizacyjne w pełni uzasadniały zmianę czasu. Głównym powodem wprowadzenia zmiany było obciążenie produkcją zbrojeniową w czasie I Wojny Światowej, a zmiana czasu stanowiła możliwość zaoszczędzenia energii elektrycznej. Dwukrotna zmiana czasu w każdym roku nie znajduje obecnie ani uzasadnienia społecznego, ani ekonomicznego. Utrzymanie zmiany czasu stanowi anachronizm i przyczynia się do wielu negatywnych skutków o charakterze zdrowotnym i gospodarczym. Zmiana czasu prowadzi do rozregulowania zegara biologicznego, którego rytm stanowi fundamentalne znaczenie dla zdrowia każdego człowieka i wpływa niekorzystnie na samopoczucie, objawiając się m.in. w kłopotami ze snem czy problemami z koncentracją - czytamy w uzasadnieniu nowelizacji. I dalej: - Ustanowienie czasu urzędowego na środkowoeuropejski letni będzie korzystne, ponieważ pomiędzy marcem a październikiem zmiana nie byłaby odczuwalna, a czas w większości państw UE pozostałby identyczny z wyjątkiem Irlandii i Portugalii. Natomiast pomiędzy październikiem a marcem słońce wschodziłoby o godzinę później i dzienne światło byłoby dostępne o godzinę dłużej popołudniu przez co mogłoby być lepiej wykorzystane niż w godzinach porannych, kiedy większość Polaków uczy się lub pracuje.

Przypomnijmy, że likwidacja zmiany czasu zapowiadana w Unii Europejskiej została zatrzymana. Parlament Europejski odpowiedział się za regulacjami, które mają znieść w państwach Unii Europejskiej zmianę czasu, czyli przestawianie zegarków dwa razy w roku. Projekt nowelizacji dyrektywy przewiduje, iż ostatnia zmiana czasu w UE miałaby mieć miejsce w 2021 roku.

Tymczasem projekt grupy posłów został skierowany do konsultacji i opinii. (jm)

Słowa kluczowe czas letni/zimowy