Legislacja

Nie chcą nowego systemu

11 grudnia 2018

Nie chcą nowego systemu
Adam Krzysztof Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. 4. Grudnia 2018 r. podczas kontynuowanej dyskusji nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw mówił: - Tak procedować nie można. Oto nagranie powiedzenia Komisji Infrastruktury [kliknij] (fot. Biuro Rzecznika MŚP)

W Sejmie trwa procedowanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2985). Projekt – po I czytaniu w dniu 22 listopada - rozpatrywała Komisja Infrastruktury. Pierwszą część jej obrad – relacjonowaliśmy – odbyła się 23 listopada, w dniu 4 grudnia część druga. W porządku obrad 74. posiedzenia Sejmu zaplanowanego na 12-13 grudnia br. uwzględniono, iż porządek dzienny może być uzupełniono o Sprawozdanie Komisji Infrastruktury.

Przygotowany projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej, a dotyczy systemu nadzoru nad badaniami technicznymi pojazdów oraz działalnością stacji kontroli pojazdów. Jego cel – jak piszą twórcy ustawy: Ma zapewnić wysoki poziom badań technicznych i poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak również umożliwiać sprawne reagowanie, eliminowanie i zapobieganie nieprawidłowościom związanym z przeprowadzaniem badań technicznych i prowadzeniem działalności w tym zakresie. Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów miałby przejąć Transportowy Dozór Techniczny. Przeciwni temu zakresowi są samorządowcy, środowiska przedsiębiorców prowadzących stacje oraz diagnostów. Sprzeciw wyraził Związek Powiatów Polskich. W opinii Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców (MŚP) napisano: - W polskim parlamencie powinna obowiązywać zasada Unia Europejska plus zero. Czyli nic ponad to czego wymaga dyrektywa nie powinno zamieszczać się w projektach ustaw. Rzecznik Adam Krzysztof Abramowicz w trakcie obrad Komisji mówił: - Gdyby ten projekt ustawy był podzielony na dwa projekty. Czyli to czego oczekuje dyrektywa unijna oraz wszystkie pozostałe rzeczy, to podejście ministerstwa byłoby bardziej jasne. Wtedy nie podlegałoby krytyce urzędu Rzecznika. Otóż tak nie jest. Unia Europejska mówi o poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego, a co za tym idzie poprawie działania stacji diagnostycznych i całego systemu badania pojazdów. A ministerstwo daje projekt, w którym – owszem jest zawartych bardzo wiele słusznych rozwiązań idących w tym kierunku – ale dodatkowo jeszcze w projekcie jest zawarta propozycja budowy całkowicie nowego systemu poprzez budowę nowego urzędu. Otóż, nie można się zgodzić na takie procedowanie.

W dniu 4 grudnia posłowie projekt z poprawkami i przyjęli, będą go rekomendowali parlamentarzystom. W porządku obrad 74. posiedzenia Sejmu zaplanowanego na 12-13 grudnia br. uwzględniono, iż porządek dzienny może być uzupełniono o Sprawozdanie Komisji Infrastruktury. (jm)