Legislacja

NIK sprawdzi realizację obowiązków w zakresie wydawania rozporządzeń ministra infrastruktury w latach 2016-2022

9 lutego 2024

NIK sprawdzi realizację obowiązków w zakresie wydawania rozporządzeń ministra infrastruktury w latach 2016-2022
(fot. mat. prasowe)

Sejmowa Komisja Infrastruktury uchwaliła propozycję tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2025 rok. Na liście m.in. propozycja kontroli procesu realizacji przez ministra infrastruktury obowiązków w zakresie wydawania rozporządzeń w latach 2016-2022 oraz kontrola przygotowania i realizacji programu „”Bezpieczny pieszy” w roku 2023”.

W dniach 7 i 8 lutego 2024 r. odbyło się posiedzenie i jego kontynuacja - sejmowej Komisji Infrastruktury. Posłowie debatowali nad propozycją tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2025 rok. Lista obejmuje sześć propozycji. Wśród nich: „kontrola procesu realizacji przez ministra infrastruktury obowiązków w zakresie wydawania rozporządzeń w latach 2016-2022” czy „kontrola przygotowania i realizacji programu „Bezpieczny pieszy” w roku 2023” i inne. Drugiego dnia obrad głosowano nad zgłoszonymi tematami kontroli. Jak ogłosił przewodniczący Komisji, poseł Mirosław Suchoń - głosowało 24 posłów, głosy za oddało 19, przeciwnych było 5, nikt nie wstrzymał się od głosu. W tym samym czasie w Sejmie trwało 5. posiedzenie plenarne stąd zarządzona przerwa w obradach Komisji.

Przypomnijmy Ministerstwo Infrastruktury w latach 2016-2022 odpowiedzialne było za następujące działy administracji rządowej: transport, gospodarka morska, gospodarka wodna i żegluga śródlądowa. W latach 2015-2023 ministrem infrastruktury był Andrzej Adamczyk oraz w 2023 r. przez dwa miesiące Alvin Gajadhur. (jm)