Legislacja

Nowa nalepka

13 kwietnia 2022

Nowa nalepka
Przykładowy wzór nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu - w przypadku m.st. Warszawy może prezentować się następująco. Nowa nalepka na szybę samochodu to ośmiobok o wysokości i szerokości 7 cm. W treści umieszczone będą następujące dane: rok produkcji auta, rodzaj paliwa (P - benzyna, D - olej napędowy, M - mieszanka paliwo/olej, LPG - gaz płynny (propan-butan), CNG - gaz ziemny sprężony (metan), H - wodór, LNG - gaz ziemny skroplony (metan), BD - biodiesel, E85 - etanol, EE - energia elektryczna, 999 - inne) oraz informacja, czy nalepka została wydana w związku z wyłączeniem ustalonym przez radę gminy w uchwale o ustanowieniu strefy czystego transportu, nazwa gminy ustanawiającej strefę czystego transportu, numer rejestracyjny pojazdu samochodowego (grafika: wzór)

W Wykazie aktów oczekujących na ogłoszenie Rządowego Centrum Legislacji od 1 kwietnia br. znajduje się podpisane przez Ministra Klimatu i Środowiska rozporządzenie w sprawie wzoru nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu. Jak określono - najpóźniejsza publikacja w Dzienniku Ustaw to 19 kwietnia. To kolejny wzór nalepki.

31 marca 2022 r. Minister Klimatu i Środowiska podpisał rozporządzenie w sprawie wzoru nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu. Projekt nalepki oznaczającej pojazd uprawiony do wjazdu do strefy czystego transportu podlegał szerokim uzgodnieniom. Uwagi do przedstawionego projektu zgłaszali zarówno samorządowcy, jak i organizacje branżowe zainteresowane elektromobilnością. W trakcie konsultacji został zaproponowany nowy wzór nalepki, który uwzględnił rok produkcji pojazdu, rodzaj paliwa, nazwę gminy i nr rejestracyjny.

Dzięki wprowadzonym zmianom posiadacze nisko i zeroemisyjnych pojazdów, którzy nie mają specjalnych tablic, będą mogli wjeżdżać do stref w całej Polsce. Łatwiej będzie też posiadaczom aut, które zostaną uznane za dopuszczone do wjazdu w różnych gminach w Polsce - jeśli ich pojazd będzie spełniał wymagania z innej gminy, która wydała naklejkę. Będzie to możliwe do stwierdzenia na podstawie roku produkcji lub rodzaju paliwa. Na projekcie znalazł się symbol znaku oznaczającego strefę czystego transportu, aby była ona bardziej czytelna.

Warto zaznaczyć, że pojazdy, którymi poruszają się osoby niepełnosprawne, są zwolnione od zakazu wjazdu na mocy ustawy. Nalepkę umieszcza się w lewym dolnym rogu przedniej szyby pojazdu. Sposób wydawania naklejek określi rada gminy w uchwale, w której ustanowi strefę. Za brak lub niewłaściwą nalepkę będzie nakładany mandat.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska