Legislacja

Nowe technologie w transporcie publicznym trafią do ustawy?

23 stycznia 2017

Nowe technologie w transporcie publicznym trafią do ustawy?
(Fot. J. Michasiewicz)

Do I czytania w komisjach skierowany został poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie drogowym (druk nr 1200). Ustawodawca umożliwia budowę linii oraz obsługę przez przewoźników transportu publicznego prowadzonego w pojazdach poruszających się na jednej szynie oraz na poduszkach powietrznych lub magnetycznych. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu obecne nasze ustawodawstwo nie przewiduje tego typu technologii pomimo, że są plany rozwoju tego typu linii w Polsce, dlatego ustawa o publicznym transporcie zbiorowym wymaga pilnych działań legislacyjnych, w zakresie dopuszczenia nowoczesnych środków transportu w publicznym transporcie zbiorowym, realizowanym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz w strefie transgranicznej, tj. możliwości wykorzystania pojazdów poruszających się na jednej szynie. Pojazdy tego rodzaju z powodzeniem stosowane są w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej (np. w Niemczech). Wykorzystanie innowacyjności i nowoczesnych technologii w tego rodzaju transporcie, zapewni powstanie publicznego transportu o znacznie wyższym komforcie, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów jego eksploatacji. Tego rodzaju transport podniesie jakość i usprawni obsługę pasażerów, jak również przyczyni się do zmniejszenia nadmiernej emisji spalin, co przekłada się bezpośrednio na komfort życia mieszkańców miast.

Skierowano do I czytania w komisjach: Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.