Legislacja

Rozpoczęto procedowanie projektu ustawy przeciwko pijanym kierowcom

23 stycznia 2017

Rozpoczęto procedowanie projektu ustawy przeciwko pijanym kierowcom

Do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Dotyczy zwiększenia bezpieczeństwa na drogach, a także zapewnienia możliwości skutecznego i rzeczywistego stosowania przez organy procesowe reakcji karnej w sprawach o wykroczenia poprzez wydłużenie terminów przedawnienia karalności tych czynów; wprowadzenia nowego typu czynu zabronionego jako przestępstwo - ucieczkę przed pościgiem prowadzonym przez funkcjonariusza organu uprawnionego do kontroli ruchu drogowego (kara pozbawienia wolności do lat 5 oraz obligatoryjne orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych); podniesienia dolnej kary pozbawienia wolności do 2 lat w stosunku do sprawcy, który spowoduje w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego wypadek, następstwem którego jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu.

Projekt oznaczono numerem 1231 i na dzień 8 lutego br. czyli 35. Posiedzenie Sejmu RP przewidziano pierwsze czytanie. Uzasadnienie przedstawi minister sprawiedliwości. Szczegółowo będziemy relacjonowali ścieżkę legislacyjną projektu. Jest to jeden z niewielu tak ważnych dla poprawy bezpieczeństwa na drogach akt. (jm)

Słowa kluczowe kodeks karny pijani kierowcy