Legislacja

Nowelizacja ustawy o kierujących podpisana

15 listopada 2018

Nowelizacja ustawy o kierujących podpisana
(fot. Jolanta Michasiewicz)

13 listopada br. Prezydent RP podpisał ustawę nowelizującą ustawę o kierujących pojazdami. Zmiana umożliwia posiadaczom prawa jazdy kat. B poruszanie się tzw. trójkołowcami bez jakichkolwiek dodatkowych kursów lub egzaminów. Uprawnienia podstawowe należy posiadać od trzech lat i już bez – jak dotychczas – egzaminu na kat. A, legalnie poruszać się motocyklem trójkołowym. Ustawa wejdzie po upływie 30 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Ustaw. (jm)

Kancelaria Prezydenta RP:

Informacja w sprawie ustawy z dnia 4 października 2018 r.

o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Ustawa wprowadza zmiany, zgodnie z którymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo jazdy kategorii B będzie uprawniało jego posiadacza do kierowania także motocyklem trójkołowym, pod warunkiem posiadania prawa jazdy tej kategorii od co najmniej 3 lat. Dotychczas uprawnienie do kierowania każdym typem motocykla trójkołowego przysługiwało wyłącznie posiadaczowi prawa jazdy kategorii A (upoważniającego do prowadzenia motocykla), pod warunkiem ukończenia przez kierującego 21 roku życia).

Zmiana rozszerzająca uprawnienie do prowadzenia motocykli trójkołowych dla posiadaczy prawa jazdy kategorii B (o ile posiadacz ma to prawo jazdy od 3 lat) uzasadniona jest uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. Niektóre rodzaje niepełnosprawności wykluczają bowiem odbycie egzaminu na prawo jazdy kategorii A, pozwalając jednak na uzyskanie prawa jazdy kategorii B.

Ustawa wchodzi w życie z upływem 30 dni od dnia ogłoszenia.