Legislacja

Błąd tkwi w tym, że egzaminatorzy są zależni od szefów word-ów – mówi wiceminister M. Chodkiewicz

23 listopada 2018

Błąd tkwi w tym, że egzaminatorzy są zależni od szefów word-ów – mówi wiceminister M. Chodkiewicz
72. posiedzenie Sejmu - drugi dzień – pytania bieżące, odpowiada wiceminister infrastruktury Marek Chodkiewicz (fot. Kancelaria Sejmu/Łukasz Błasikiewicz)

W trakcie drugiego dnia obrad 72. posiedzenia Sejmu RP, wiceminister infrastruktury Marek Chodkiewicz odpowiadając na zapytanie posła Jana Mosińskiego poinformował posłów, iż już w połowie br. Ministerstwo Infrastruktury przesłało projekt nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami do struktur Rady Ministrów.

W ramach pytań bieżących przewidzianych w porządku obrad 72. posiedzenia Sejmu RP poseł Jan Mosiński pytał czy zespół doradczy powołany przy ministrze infrastruktury w celu przygotowaniu zmian m.inn. w systemie zasad egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, a powołany w sierpniu 2016 r., przygotował założenia dotyczące wprowadzenia zmian? Odpowiadając na pytanie wiceminister infrastruktury Marek Chodkiewicz poinformował posłów, iż minister wraz z przywołanym zespołem przygotował projekt ustawy zmieniającej ustawę o kierujących pojazdami. I tu oddajmy głos ministrowi: - Przygotowany projekt przewiduje szereg zmian w systemie szkolenia i zdobywania uprawnień do kierowania pojazdami. M.inn. zmiany dotyczące funkcjonowania ośrodków szkolenia kierowców zmierzające do likwidacji występujących na rynku zjawisk niewłaściwych, wpływających na obniżenie poziomu szkolenia przyszłych kierowców, a w szczególności działania związane z likwidacją nieuczciwej konkurencji. Planujemy też wprowadzenie możliwości jazd z osobą towarzyszącą – po ukończeniu szkolenia podstawowego w ośrodku szkolenia kierowców. Spowoduje to obniżenie kosztów szkolenia dla kandydatów na kierowców oraz pozwoli na legalizację obecnego stanu rzeczy. Planujemy również – i to jest właściwie główna zmiana – przeniesienie odpowiedzialności za organizację i przeprowadzanie egzaminów na prawo jazdy z marszałka województwa na wojewodę. W tym w szczególności przeniesienie finansowania organizacji i przeprowadzania egzaminów państwowych z wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, podległych marszałkowi województwa, do budżetu państwa. Zadanie to będzie realizował wojewoda. Wpłaty z egzaminu będą wpływały na konto wojewody, wojewoda będzie finansował egzaminatorów, jak również będzie finansował wordy. Przeniesienie zatrudnienia egzaminatorów również do wojewody i wówczas będzie brak wpływu na poziom zdawalności egzaminów państwowych i zlikwidujemy tą patologie, że ilość generowała zyski word-ów. M. Chodkiewicz podsumował: - Przedmiotowy projekt po przygotowaniu przez Ministerstwo Infrastruktury Oceny skutków regulacji oraz stosownego uzasadnienia – zgodnie z obowiązującymi procedurami – został przekazany w połowie 2018 roku do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów celem przedłożenia go Zespołowi ds. programowania prac rządu, w celu wpisania tego projektu do wykazu prac legislacyjnych i programowych RM. W tej chwili w drobnych szczegółach uzgadniamy to w Centrum Analiz Strategicznych. Mam nadzieję, że to już niebawem będzie wpisane do Wykazu prac Rady Ministrów.

Kolejne pytanie zadał poseł Jerzy Paul, pytając o ewentualność przeniesienia podległości word z urzędów marszałkowskich do urzędów wojewódzkich. Uzasadniał, iż wówczas egzaminatorzy byliby urzędnikami państwowymi, a Państwo bez większych przeszkód mogłoby finansować egzaminy i wówczas nie byłoby podejrzeń o celowe „oblewanie” kursantów. I drugie pytanie o to, w jakim czasie przewidziano przeniesienie podległości z urzędów marszałkowskich pod wojewódzkie. Minister odpowiadając powtórzył wcześniejsze wyjaśnienia. Konkludował: - Nie chcielibyśmy „ubierać” wojewodów w całą strukturę. Word-y pozostaną. Naszym zdaniem błąd tkwi w tym, że egzaminatorzy są zależni od szefów word-ów. Zmiana „podległości” spowoduje zmiany, na które oczekujemy – zakończył odpowiedzi na pytania bieżące Marek Chodkiewicz.

Przypomnijmy, po wpisaniu projektu do przywołanego wykazu, Rada Ministrów rozpatrzy akt i podejmie decyzję o jego skierowaniu do Sejmu, gdzie rozpocznie się procedowanie. Jak długo potrwa? Tu odpowiedź nie jest możliwa. (jm)