Legislacja

Nowelizacja ustawy o transporcie już w Senacie

21 września 2021

Nowelizacja ustawy o transporcie już w Senacie
37. posiedzenie Sejmu RP. 17.9.2021 r. Głosowania w tym projektu Ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw [kliknij] (fot. Aleksander Zieliński/Kancelaria Sejmu RP)

W dniu wczorajszym do Senatu RP przekazana została Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 498 [kliknij]).

Trzecie czytanie rządowego projektu Ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy - 1508 [kliknij]) odbyło się 17. września br. w trakcie 37. Posiedzenia plenarnego. W punkcie 14. Posiedzenia poseł sprawozdawca Komisji Infrastruktury Jerzy Paul przedstawił Sprawozdanie dodatkowe Komisji Infrastruktury [kliknij]. Przyjęta została jedynie poprawka dotycząca procedur związanych ze szkoleniem zdalnym - e-learningiem [kliknij]. Ten etap procedowania zakończyło głosowanie nad całością projektu ustawy. Wynik (głosowało 446 posłów): 436 za, 4 przeciw, 6 wstrzymało się (głosowanie nr 68). Ustawa została uchwalona.

W dniu wczorajszym Kancelaria Sejmu przekazała ustawę do dalszego procedowania - w Senacie RP. (jm)