Legislacja

Nowelizacja ustawy o transporcie trafiła do Komisji Infrastruktury

2 września 2021

Nowelizacja ustawy o transporcie trafiła do Komisji Infrastruktury
(fot. PIXELS)

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw [druk sejmowy nr 1508 - kliknij] został skierowany pod obrady sejmowej Komisji Infrastruktury. Termin przedstawienia sprawozdania do dnia 28 września br. Oznacza to, iż już następnego dnia może trafić na obrady plenarne. Posiedzenie Sejmu odbędzie się w dniach 29, 30 września i 1 października 2021 r.

Jak odnotowują autorzy jest to transpozycja dyrektywy 2018/645 do systemów prawnych poszczególnych państw członkowskich i następuje to zgodnie z potrzebami i specyfiką tych państw. Wśród podmiotów na które oddziałuje propozycja wymieniono przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia i spełniających dodatkowe warunki, umożliwiające uzyskanie zgody oraz prowadzenie szkolenia przy wykorzystaniu technik komputerowych i internetu w zakresie bloku:

1) C1, C1+E, C i C+E - 173 ośrodki;

2) D1, D1+E, D i D+E - 133 ośrodki;

3) C1, C1+E, C i C+E oraz D1, D1+E, D i D+E - 123 ośrodki.

Jak to określono - oddziaływanie na te placówki to: - Umożliwienie prowadzenia szkolenia po spełnieniu dodatkowych wymagań i po uzyskaniu zgody wojewody, przy wykorzystaniu technik komputerowych i internetu.

Oszacowano, iż nowelizacja dotyczy ok. 78 500 osób, które będą ubiegać się o kartę kwalifikacji kierowcy (osoby, które uzyskały w Polsce świadectwo kwalifikacji zawodowej i nie są uprawnione do uzyskania prawa jazdy z wpisem kodu 95). (jm)