Legislacja

O apteczce, której w pojeździe nie ma

26 listopada 2020

O apteczce, której w pojeździe nie ma
(fot. archiwum)

Do ministra infrastruktury zaadresowana została interpelacja nr 14711 w sprawie zmian w przepisach dotyczących obowiązku posiadania apteczek pierwszej pomocy w pojazdach prywatnych. Zgłaszająca ją posłanka Hanna Gill-Piątek prosi o informację, czy w ministerstwie prowadzone są prace nad wprowadzeniem zmian w przepisach, celem nałożenia na kierowców obowiązku posiadania odpowiednio wyposażonych apteczek pierwszej pomocy w pojazdach?

W aktualnym stanie prawnym nie ma obowiązku posiadania w pojazdach apteczek pierwszej pomocy. - Bezpieczeństwo na drogach to nie tylko przestrzeganie przepisów, ale także dbanie o siebie i pozostałych uczestników ruchu drogowego, również w sytuacji, gdy dochodzi do wypadku i trzeba komuś udzielić pomocy. Między innymi dlatego adepci kursów nauki jazdy przechodzą obowiązkowy kurs pierwszej pomocy – pisze autorka wystąpienia. Ocenia także, iż umiejętność udzielania pierwszej pomocy jest niezwykle doniosłe, co uzasadnia fakt edukacji w tym zakresie już w przedszkolach i szkołach. I problem według posłanki Hanny Gill-Piątek: - Niestety kilka lat temu polski prawodawca zdecydował o zniesieniu obowiązku posiadania apteczki w samochodzie osobowym, jednocześnie utrzymując w mocy nakaz udzielenia pomocy w razie wypadku. Prowadzi to do sytuacji, że osoba, która zgodnie z prawem jest zobowiązana do udzielenia pomocy, według tego samego prawa nie musi posiadać narzędzi do skutecznego jej udzielenia. A przecież folia termiczna może ochronić rannego w wypadku przed wychłodzeniem, zanim na miejsce zdarzenia dotrą odpowiednie służby. Podobnie środki opatrunkowe - mogą powstrzymać krwawienie, zabezpieczyć chorego zanim zostanie mu udzielona profesjonalna pomoc.

W interpelacji znajdujemy tez przywołanie faktów, iż w większości krajów UE w swoich kodeksach zapisało i utrzymuje obowiązek posiadania apteczni i obowiązek ten jest egzekwowany i respektowany.

I konkluzja: - Dlatego również zasadne jest, aby w tym zakresie przepisy były zharmonizowane w całej UE. Zważywszy na powyższe uregulowania proszę o informację, czy w ministerstwie prowadzone są prace nad wprowadzeniem zmian w przepisach, celem nałożenia na kierowców obowiązku posiadania odpowiednio wyposażonych apteczek pierwszej pomocy w pojazdach? (jm)

Źródło: Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.p. Dz. U. z 2003 r., nr 32, poz. 262 oraz t.j. Dz. U. 2016, poz. 2022 z późn. zm.)