Legislacja

Od 1. czerwca surowiej

19 maja 2017

Od 1. czerwca surowiej
Wypadki z udziałem nietrzeźwych kierowców (Stan BRD oraz działania w tym zakresie w 2016 r. KRBRD)

W Dzienniku Ustaw pod pozycją 966 opublikowana została ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Akt jest nowelizacją pięciu ustaw: kodeksu karnego; kodeksu wykroczeń, kodeksu postępowania karnego, ustawy – Prawo o ruchu drogowym; kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2017 r.

Ustawodawca zaostrzył przepisy dotyczące kierowców, kierowców którzy wsiadają za kierownicę po spożyciu alkoholu lub odurzeni narkotykami i stają się sprawcami śmiertelnego wypadku lub powodującego ciężkie uszkodzenia ciała. Taki kierowca dostanie wyrok, którego minimalna granica została podniesiona z dziewięciu miesięcy więzienia do lat dwóch. Podobnie termin przedawnienia przestępstw drogowych zostaje wydłużone z dwóch lat do trzech. Tyle policja, prokuratura i sąd będą mieć czasu na doprowadzenie do skutecznego ukarania sprawcy. Ten przepis już spotyka się z krytyką, iż będzie wykorzystywany do wydłużonego „ukrywania” sprawców. Dalej w ustawie pomieszczono surowsze kary dla recydywistów drogowych. Po utracie - decyzją administracyjną wobec przekroczenia dopuszczalnej prędkości o 50 km/godz. i więcej w terenie zabudowanym - „pirat drogowy” może mieć wymierzoną karę dwóch lat więzienia oraz sądowy zakaz prowadzenia pojazdów do 15 lat. Natomiast, po złamaniu sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, skazanie może mieć wymiar nawet pięciu lat więzienia, czyli mamy tu do czynienia z podwyższeniem z obowiązujących aktualnie lat 3. Jest też nowy przepis - dotyczący odpowiedzialności za niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Jeżeli dojdzie do pościgu i kierowca nadal nie zatrzyma się - może trafić do więzienia na lat pięć oraz obligatoryjnie otrzyma zakaz prowadzenia pojazdów od roku do lat piętnastu. Przypomnijmy - dzisiaj takie zachowanie jest traktowane jako wykroczenie zagrożone grzywną lub maksymalnie aresztem do 30 dni.

Sądom orzekającym w sprawach o przestępstwa drogowe będą udostępniane informacje o wcześniejszych karach za wykroczenia drogowe oskarżonego, także o zatrzymaniu prawa jazdy. Informacje udostępni policja oraz Centralna Ewidencja Kierowców. Te zaszłości mają mieć wpływ i uzasadniać orzeczenie surowszej kary.

Nasza „pozycja” w europejskich statystykach niestety niezmienna, może więc ta surowość kar rozpocznie poprawę w tym zakresie. My sugerujemy dalsze zmiany np. równie surowe kary dla pasażerów pijanych kierowców! (jm)