Legislacja

Od 16 maja już nie epidemia, a stan zagrożenia epidemicznego

10 maja 2022

Od 16 maja już nie epidemia, a stan zagrożenia epidemicznego
(fot. PIXABAY)

Minister zdrowia zaproponował „§ 1. W okresie od dnia 16 maja 2022 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARSCoV-2”. Obowiązujący dotąd stan epidemii zostanie zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego. Jednocześnie wiceminister Waldemar Kraska zaapelował: SZCZEPMY SIĘ. Jesienią może przybyć zakażeń - uzasadnia.

Ogłoszenie stanu epidemii. 20 marca 2020 r. ogłoszono Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, zaczęło obowiązywać tego samego dnia [kliknij]. Minister zarządził: § 1. W okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.”

Odwołanie stanu epidemii. W dniu wczorajszym na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. [kliknij]. Na podstawie art. 46 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (2021. 2069 ze zmianami) minister proponuje, co następuje: „§ 1. W okresie od dnia 16 maja 2022 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARSCoV-2”. Uzasadnienie tej ważnej decyzji brzmi: „W związku z poprawą stanu epidemiologicznego skutkującego zmniejszeniem gwałtownego rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem Sars-CoV-2 oraz jego agresywności, zmniejszyła się liczba osób hospitalizowanych, co pozwala zastąpić na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący stan epidemii stanem zagrożenia epidemicznego. Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego nastąpi jednocześnie z odwołaniem stanu epidemii i uchyleniem rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2022 r. poz. 340), tj. z dniem 16 maja 2022 r.”.

Obowiązujący dotąd stan epidemii zostanie odwołany, ale zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego. Taka sytuacja prawna jest wprowadzana w sytuacji ryzyka wystąpienia epidemii. Przywołajmy dwie definicje określone w ustawie wymienionej powyżej: „Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają: (…) 22) stan epidemii - sytuację prawną wprowadzoną na danym obszarze w związku z wystąpieniem epidemii w celu pod jęcia określonych w ustawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków epidemii; 23) stan zagrożenia epidemicznego - sytuację prawną wprowadzoną na danym obszarze w związku z ryzykiem wystąpienia epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań zapobiegawczych;”.

Szczepienia. I kwestia niezwykle ważna – szczepienia. Tu w Ocenie Skutków Regulacji ogłoszonego rozporządzenia podkreślono: „Mając na uwadze, że szczepienia ochronne są skuteczną metodą zapobiegania zachorowaniom na choroby zakaźne, zarówno w wymiarze zapobiegania zachorowaniom u osoby poddanej szczepieniom ochronnym (prewencji indywidualnej), jak również kształtowania odporności całej populacji na zachorowania (prewencji zbiorowej), proponowana regulacja kontynuuje obowiązek szczepień przeciwko COVID-19 nałożony na osoby w stanie epidemii rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2022 r. poz. 340) oraz zawiera regulację dotyczącą posiadania przez te osoby ważnego unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID.” Wiceminister Waldemar Kraska zaapelował: - SZCZEPMY SIĘ. Jesienią może przybyć zakażeń - uzasadnia.

Projekt rozporządzenia skierowano do konsultacji, opinie mają być przesyłane w terminie 2 dni, czyli do jutra. Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem ogłoszenia. (jm)