Legislacja

Od dzisiaj nowe dane w CEPiK. Obowiązkowo sprawdź ich poprawność

21 sierpnia 2023

Od dzisiaj nowe dane w CEPiK. Obowiązkowo sprawdź ich poprawność
(fot. PIXABAY)

Od 21 sierpnia 2023 r. - etapowo w CEPiK pojawią się nowe dane dotyczące pojazdów, a dokładniej norm emisji spalin Euro, jaką spełnia pojazd, którego jesteśmy właścicielem. Pierwsze zapisy trafią właśnie dziś, dane wszystkich kierowców mają pojawić się po 30 dniach od tej daty. Czyli od 21 sierpnia do 20 września właściciele pojazdów powinni sprawdzić prawidłowość wpisanej normy Euro i ewentualnie zgłosić błędy.

Strefa czystego transportu (SCT). Ich pojawienie się w systemie wymusiła ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych (2023.975 t.j.), w której w art. 39 ustawodawca reguluje kwestie stref czystego transportu. Dodajmy, iż w bazie danych istniały już informacje o normie emisji Euro, ale tylko pojazdów rejestrowanych od 2017 r., rejestrowanych po raz pierwszy. Pozostałe auta muszą być opisywane przy wykorzystaniu specjalnego algorytmu, nad tym wciąż trwają prace.

Uchwałę o utworzeniu SCT na terenie miasta przyjął już Kraków (zacznie obowiązywać od lipca 2024). Wiadomo, że kolejna będzie Warszawa. W ślad za nimi mają zamiar pójść także inne miasta, m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gliwice, Katowice, Lublin, Poznań, Szczecin i Wrocławia.

Sprawdź poprawność zapisów. Powinniśmy samodzielnie sprawdzić ich opis prawidłową normą Euro i zgłosić ewentualne wykryte błędy. Kwestie ważne, albowiem w przyszłym roku w Polsce powstaną pierwsze strefy czystego transportu i poprawne zapisy będą miały rozstrzygające znaczenie dla swobody poruszania się w większych miastach. Właściciel pojazdu może sprawdzić, czy w wykazie nie ma błędów. Adnotacje będą dostępne w aplikacji mObywatel oraz w e-usłudze Historia Pojazdu - www.historiapojazdu.gov.pl. Błędy w opisie można zgłosić do starosty, wnioskować o zmianę danych i po jego pozytywnym rozpatrzeniu do systemu zostanie wprowadzona stosowna zmiana.

Sprawdźmy unikniemy ewentualnego mandaty, gdy wjedziemy do SCT, a nasze uprawnienia nie będą zweryfikowane.

Także dzisiaj, w życie wchodzi Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów (2023.1642). Przywołane akty dostępne są w zbiorze elektroniczne PrawoDrogowe (ePD). (jm)