Legislacja

Odmowa przyjęcia mandatu nie będzie karana

2 listopada 2016

7bec16abe1599cad6d551b2dde1f630542917ebf

(549-22)

Po zmianach w prawie, jeżeli osoba ukarana nie zgodzi się zapłacić mandatu, sprawa zostanie skierowana do sądu i wiąże się to z tym, że zapłaci znacznie więcej, a nie jak do tej pory - mniej. Jednak czy nie wiąże się to z ograniczaniem swobód obywatelskich? – pytał poseł Adam Andruszkiewicz. Jak ma się powyżej opisana sytuacja do stanu faktycznego? Co mają na celu wyżej przedstawione zmiany w przepisach?

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Warchoł wyjaśnił. Po pierwsze, iż resort nie prowadzi prac legislacyjnych w zakresie zmiany przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia mających na celu karanie kierowców jako sprawców wykroczeń poprzez wprowadzenie uregulowań dotyczących odmowy przyjęcia mandatu karnego, których konsekwencją byłoby skierowanie sprawy do sądu i orzeczenie wyższej kary grzywny. Były prowadzone prace koncepcyjno-analityczne, które miały na celu zwiększenie skuteczności ścigania sprawców czynów godzących w bezpieczeństwo ruchu drogowego. Ich efektem jest projekt zakładający m.in. wydłużenie terminów przedawnienia karalności wykroczeń, surowsze karanie kierowców, którzy prowadzą samochód, mimo że utracili do tego uprawnienia bądź też spowodują w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego wypadek następstwem którego jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu. Powyższy projekt nowelizacji Kodeksu karnego, Kodeksu wykroczeń, Kodeksu postępowania karnego i Prawa o ruchu drogowym znajduje się aktualnie w fazie konsultacji międzyresortowych.