Legislacja

Podatek od starych samochodów?

1 września 2016

O planowanym podatku “od starych samochodów” donosiły media, złożona została też interpelacja poselska (nr 5415). Podatek ten miałby być uzależniony od wieku auta i normy emisji spalin. Tu warto przywołać statystykę - według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów - samochody mające ponad 10 lat to około 65 % wszystkich aut w naszym kraju. Wprowadzenie takiego podatku uderzy więc w osoby niezamożne, których nie stać na zakup nowego auta. Warto przypomnieć, że właściciele samochodów już w tym momencie są wyjątkowo mocno obciążeni różnymi kosztami. Koszty te to m.in. ceny benzyny i oleju napędowego (akcyza 34,15% i 25,96%, opłata paliwowa 2,87% i 6,39%, Vat 18,7%) i ogromny wzrost cen ubezpieczeń OC (spowodowany częściowo działaniami rządu). Sprawę wyjaśnia Wiesław Jasiński - podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów - Ministerstwo Finansów aktualnie nie planuje wprowadzenia nowego, tj. dodatkowego podatku dla posiadaczy samochodów osobowych. W kontekście powyższego brak jest możliwości udzielenia odpowiedzi na pozostałe pytania dotyczące ww. kwestii. Jednakże, pragnę poinformować, że obecnie w Senacie RP trwają prace legislacyjne nad senackim projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym w zakresie zmiany sposobu opodatkowania akcyzą samochodów osobowych (druk senacki nr 107). W trakcie prac połączone senackie komisje (Komisja Infrastruktury, Komisja Ustawodawcza, Komisja Budżetu i Finansów Publicznych) zaproponowały zmiany w funkcjonowaniu dotychczasowej formy opodatkowania samochodów osobowych i zastąpienie jej podatkiem uzależnionym od czynnika środowiskowego. W związku z tym w Ministerstwie Finansów prowadzone są analizy dotyczące m.in. czynników, które mogłyby być wykorzystane jako podstawa opodatkowania na potrzeby nowego systemu podatkowego oraz zakresu ewentualnych zwolnień z podatku. Przedstawienie wyników tych analiz będzie możliwe pod koniec września br.

(546-67 fot. Jola Michasiewicz)

Słowa kluczowe podatek prawo jazdy