Legislacja

Pojazdy zabytkowe są wystarczająco wyróżnione – ocenia ministerstwo

23 czerwca 2021

Pojazdy zabytkowe są wystarczająco wyróżnione – ocenia ministerstwo
Indywidualne tablice rejestracje wprowadzono wraz z nowymi, białymi tablicami 1 maja 2000 r. Pierwsze dwa znaki przypisane są do danego województwa. O dalszej treści tablicy zdecyduje już właściciel pojazdu, który może wybrać trzy do pięciu znaków. Może to być imię, pseudonim, nazwa firmy. Wygląd tablicy rejestracyjnej normuje rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych. (fot. Jolanta Michasiewicz)

Kiedy należy spodziewać się wprowadzenia zmniejszonych zabytkowych tablic rejestracyjnych? Takie zapytanie zgłosił poseł Artur Szałabawka, występując w imieniu rozczarowanych właścicieli pojazdów zabytkowych, dla których zmniejszona forma tablic rejestracyjnych jest niedostępna. Odpowiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Resort infrastruktury nie zamierza wprowadzenia zmniejszonych wymiarów dla zabytkowych tablic rejestracyjnych. Podstawą jest tutaj przyjęty system oznaczania pojazdów tablicami rejestracyjnymi i stosowanej technologii ich produkcji – informuje Rafał Weber odpowiadając na zapytanie poselskie. Wiceminister przypomina, że od dnia 1 lipca 2018 r. możliwe jest wydawanie tablic rejestracyjnych samochodowych jednorzędowych zmniejszonych dla niektórych pojazdów posiadających zmniejszone wymiary miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczania tablicy rejestracyjnej - na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. poz. 2355, z późn.zm.). Wyjaśniam, że wprowadzenie ww. rozporządzeniem zmniejszonych tablic rejestracyjnych było poprzedzone konsultacjami przeprowadzonymi m.in. z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Producentów Tablic Rejestracyjnych i jednostką certyfikującą tablice rejestracyjne czyli Instytutem Transportu Samochodowego. W ramach tych konsultacji rozważane było wprowadzenie zmniejszonych tablic rejestracyjnych zabytkowych. Wprowadzenie jednak takich tablic zabytkowych nie byłoby rozwiązaniem możliwym do zrealizowania w analogii do „standardowych” zmniejszonych tablic rejestracyjnych, w szczególności z uwagi na stosowanie na zabytkowych tablicach specjalnego symbolu, a także konieczność spełniania ogólnych wymagań dla tablic rejestracyjnych (takich jak wielkość czcionki, widoczność) oraz posiadania przez nie stosownego wyróżnika organu i pojazdu w strukturze numeru rejestracyjnego. Oceniono, że wymagałoby to całkowitej zmiany systemu wydawania tablic zabytkowych.

Przypomnijmy, iż te zmniejszone jednorzędowe tablice przysługują jedynie posiadaczom pojazdów sprowadzanych z USA i Japonii. Ich właściciele w związku z konstrukcją pojazdu mieli problem z montowaniem tablic standardowych. Otrzymali prawo posługiwania się tymi zmniejszonymi. Dziś niezadowolona pozostaje grupa posiadaczy tych zabytkowych „amerykanów” – mają problem z niedostosowanymi tablicami. Aby ich pojazd był zabytkowy musi być zachowany stan oryginalny. Jak jest szacowane po polskich drogach może jeździć kilkanaście tysięcy pojazdów na żółtych blachach. Połowę z nich mają stanowić auta importowane z USA. (jm)