Legislacja

Prezydent podpisał

9 grudnia 2016

67c64498251394fc270a38f92ff34f93914286ed

(551-136 fot. J. Michasiewicz)

I zdecydowane, pocedowanie noweli ustawy o kierujących pojazdami zakończone, w dniu 9 grudnia 2016 r. Prezydent RP podpisał ustawę uchwaloną w Sejmie dnia 30 listopada 2016 r. i bez jakichkolwiek uwag przyjętej w Senacie. Poniżej informacja Kancelarii Prezydenta RP. CEPiK i związane z nim rozwiązania wejdą w życie 4 czerwca 2018 r.

Informacja

w sprawie ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw

Ustawa ma na celu przesunięcie z 1 stycznia 2017 r. na 4 czerwca 2018 r. wejścia w życie ustaw związanych z uruchomieniem zmodernizowanego Systemu Informatycznego Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPIK 2.0). Ma to umożliwić dostosowanie zewnętrznych systemów teleinformatycznych do zasilania CEPIK, w szczególności na poziomie starostw.

Ustawa wprowadza przepisy pozwalające na usunięcie luki prawnej, która umożliwiała kierowcom przekraczającym prędkość o ponad 50 km/h na obszarze zabudowanym na omijanie przepisów dotyczących zatrzymania prawa jazdy na trzy miesiące. Kierowcy ci, na podstawie dotychczas obowiązujących regulacji, unikali tej kary, powołując się na brak dokumentów podczas kontroli drogowej. Dzięki uchwalonym zmianom, starosta będzie mógł podjąć postępowanie o zatrzymaniu prawa jazdy kierującemu, który złamał przepisy, nawet jeśli policja fizycznie nie odebrała mu dokumentu.

Kolejną zmianą jest upoważnienie starosty do wystawienia na podstawie odpisu wyroku sądowego decyzji o skierowaniu kierowcy, który został zatrzymany podczas jazdy pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, na odpowiedni kurs reedukacyjny.

Ustawa dookreśla rodzaje pojazdów, którymi kierowanie w okresie obowiązywania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy będzie skutkowało wydłużeniem okresu zatrzymania dokumentu lub cofnięciem uprawnienia do kierowania pojazdami. Otóż naruszenie musi być związane z kierowaniem pojazdem silnikowym (nie zaś ogólnie pojazdem np. rowerem czy pojazdem zaprzęgowym).

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.