Legislacja

Żandarm Wojskowy z uprawnieniami policyjnymi

30 grudnia 2016

Żandarm Wojskowy z uprawnieniami policyjnymi
(552-38 fot. J. Michasiewicz)

Żandarmeria Wojskowa otrzymała policyjne uprawnienia. W Monitorze Polskim opublikowane zostało Zarządzenie nr 180 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji (2016.1231). Wydane zostało na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy o Policji. Premier zarządziła, iż w związku ze wzrostem zagrożenia o charakterze terrorystycznym na terenie Europy oraz zamachami, jakie miały miejsce w ostatnich dniach w Turcji i Niemczech, żołnierze Żandarmerii Wojskowej udzielą w dniach 21 grudnia 2016 r. do 15 stycznia 2017 r. pomocy Policji, w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie kraju. Przypomnijmy, iż wsparcia policji ŻW udziela w takich sytuacjach jak np. obchody świąt np. 11. Listopada, czy innych zgromadzeniach publicznych.

Co mocą żołnierze ŻW? Wspierają policję m.inn. w patrolowaniu ulic, kontrolach drogowych. Patrole piesze w miastach są zazwyczaj dwuosobowe. Reagują na wszelkie informacje o podejrzanych zachowaniach, pozostawionych bagażach, nietypowo zaparkowanych pojazdach. Żołnierze ŻW mogą wylegitymować każdą osobę, zatrzymać ją w razie uzasadnionego podejrzenia, że popełniła przestępstwo, przeprowadzić kontrolę osobistą oraz zastosować środki przymusu bezpośredniego, też użyć broni palnej. Ewentualne działania ŻW dotyczą terenu całego kraju.