Legislacja

A tymczasem ustawa opublikowana

12 grudnia 2016

f155fd70d324364830c33a4c57512c1105fc4563

(551-0)

I szybka ścieżka legislacyjna dotycząca nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami zakończona. W Dzienniku Ustaw Rządowe Centrum Legislacji pod pozycją 2001 opublikowało ustawę z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw. Przypomnijmy właśnie 30 listopada posłowie ekspresowo i bez uwag uchwalili projekt, podobnie senatorowie w dniu 2 grudnia, a 9 bm. prezydent podpisał. Ustawa opublikowana 12 grudnia 2016 r., jej przepisy obowiązują z dniem 1 stycznia 2016 r. Z tym też dniem obowiązuje nowa data uruchomienia systemu CEPiK 2.0 - czyli 4 czerwca 2018 r. Opublikowany akt zmienia:

- ustawę o kierujących pojazdami (2011.30.151);

- ustawę o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (2013.1446);

- ustawę o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (2014.970);

- ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (2015.541);

- ustawę o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (2015.1273);

- ustawę o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (2015.2183);

- ustawę o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (2015.2281).

Resorty: transportu oraz cyfryzacji przygotowały projekty rozporządzeń wykonawczych. I tylko patrzeć jak jutro, a może pojutrze na stronach RCL pojawi się kilkanaście nowych rozporządzeń.

Poza regulacją terminu CEPiK 2.0, od 1 stycznia 2017 r. podmioty odpowiedzialne za prowadzenie elektronicznego katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium RP mają obowiązek opracowywać według katalogu 28. elementów danych pojazdu.

I oczywiście z dniem 1 stycznia 2017 zlikwidowane zostają dwie luki prawne. eliminuje lukę pozwalającą na omijanie przepisów o zatrzymaniu prawa jazdy na 3 miesiące, przez nieokazanie tego dokumentu podczas kontroli drogowej. Ustawa wprowadza do Kodeksu karnego przepis umożliwiający wydanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km/godz. niezależnie od tego, czy doszło do zatrzymania prawa jazdy w trakcie kontroli Policji. (jm)