Legislacja

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych – informacja

5 sierpnia 2019

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych – informacja
Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, odpowiedzialny za opracowanie projektu regulacji prawnych dot. urządzeń transportu osobistego w tym hulajnóg elektrycznych informuje: - projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych został włączony do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, pod numerem UD564 [kliknij] (fot. Jolanta Michasiewicz)

Resort infrastruktury informuje o etapie prac nad projektem ustawy regulującym zagadnienia użytkowania hulajnóg elektrycznych oraz innych urządzeń transportu osobistego. Nadal trwają uzgodnienia międzyresortowe.

Kiedy zmiany w ustawie - Prawo o ruchu drogowym? Posłowie: Norbert Kaczmarczyk, Maciej Masłowski, Paweł Skutecki oraz Paweł Szramka zapytali ministra infrastruktury, na jakim etapie są prace związane z uregulowaniem w porządku prawnym kwestii korzystania z hulajnóg elektrycznych i ich uczestnictwa w ruchu drogowym oraz jakie szczegółowe regulacje ministerstwo zamierza określić w projekcie. Przypominają jednocześnie, iż sprawa pilna, lato trwa, na drogach coraz więcej wypadków i kolizji z udziałem urządzeń transportu osobistego. - Użytkownicy poruszający się za pomocą tego jednośladu [hulajnogi elektrycznej - przyp. red.] są obecnie traktowani jako piesi w świetle przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.). Przedmiotem regulacji powinny być w tym zakresie m.in. kwestie techniczne, dotyczące wymiarów i wyposażenia urządzeń, ich maksymalna prędkość, z jaką mogą się poruszać, oraz określenie obszarów jezdni, po których hulajnogi mogą się poruszać.

Informacja resortu infrastruktury. W imieniu ministra infrastruktury odpowiedzi udzielił sekretarz stanu w resorcie - Rafał Weber. - Informuję, że projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych został włączony do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, pod numerem UD564. Przygotowane przez resort propozycje regulacji przewidują m.in.:

1) uregulowanie statusu prawnego urządzenia transportu osobistego oraz jego użytkownika – kierującego tym urządzeniem;

2) wprowadzenie do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.) definicji urządzenia transportu osobistego i określenie wymagań technicznych dla tego urządzenia;

3) określenie części drogi przeznaczonych do ruchu urządzeń transportu osobistego, dopuszczalną prędkość wskazanych urządzeń, uprawnienia oraz minimalny wiek osób poruszających się przy użyciu tych urządzeń;

4) wprowadzenie kary administracyjnej dla podmiotu świadczącego sprzedaż lub usługi wypożyczenia urządzeń transportu osobistego niespełniających wymagań technicznych określonych w ustawie.

I na koniec odpowiedzialny z ramienia resortu za przygotowanie projektu Rafał Weber konkluduje: - Obecnie projekt wskazanej ustawy znajduje się na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych. Na późniejszym etapie projekt ustawy zostanie przekazany do uzgodnień międzyresortowych oraz do 36 podmiotów w ramach konsultacji publicznych. Ponadto projekt umieszczony zostanie także w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, gdzie dostępne będą informacje o toczących się pracach legislacyjnych.

Przypomnijmy - planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów zaplanowany - w przywołanym wykazie prac legislacyjnych rządu - na III kwartał 2019 r. Informacja ministra Webera opatrzona jest datą 31 lipca br. W Rządowym Centrum Legislacyjnym tekst projektu - jak sprawdziliśmy to w dniu dzisiejszym - jeszcze nie został udostępniony. Nadal trwają uzgodnienia międzyresortowe. (jm)