Legislacja

Przekroczony limit tzw. punktów karnych i szkolenie

29 lipca 2016

95b36edd1acd1f0e9af63144f32d07a17e607ad8

(543-34)

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 28 stycznia 2016 roku (sygn. akt I OSK 1142/14) – o czym przypomina “Dziennik Warto Wiedzieć” – orzekł, iż w przypadku przekroczenia limity tzw. punktów karnych odbycie przez kierowcę szkolenia pozostaje bez wpływu na tę właśnie liczbę punktów. Tak więc kierowca po przekroczeniu 24 punktów w ciągu roku od pierwszego naruszenia może liczyć już wyłącznie na zatrzymanie prawa jazdy i skierowania na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji. Nadto organ orzekający nie jest uprawniony do weryfikowania przypisanej kierowcy liczby punktów. Wyklucza też zmniejszenie ich poprzez odbycia szkolenia już po przekroczeniu liczby 24. Przypomniano o celowości wprowadzenia systemu punktów - czyli o konieczności dyscyplinowania kierowców, zapobiegania wielokrotnemu naruszaniu przepisów, konieczności poszanowania obowiązującego prawa. W ocenie NSA z uprawnienia określonego w § 8 ust. 6 rozporządzenia MSW z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego mogą skorzystać tylko kierowcy, którzy przed przystąpieniem do szkolenia, o którym mowa w art. 130 ust. 3 ustawy za naruszenie zasad ruchu drogowego otrzymali mniej niż 24 punkty.