Statystyka

Statystyki dotyczące tzw. „anglików” już są

29 lipca 2016

129af0c75fc05acacab03fcb65a502a7a4f7ef77

(543-44 fot. Jola Michasiewicz)

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podało dane statystyczne w zakresie udziału pojazdów z kierownicą po prawej stronie w wypadkach oraz kolizjach drogowych, które są gromadzone już od dnia 20 sierpnia 2015 roku. W tym okresie kierujący ww. pojazdami spowodowali 4 wypadki drogowe i 83 kolizje oraz brali udział  w 11 wypadkach drogowych i 123 kolizjach. W powyższym okresie miało miejsce ogółem 12.979 wypadków drogowych oraz 143.612 kolizji. W analogicznym okresie w 2014 roku wydarzyło się 13.699 wypadków drogowych oraz 136.451 kolizji. Biorąc pod uwagę wymienione powyżej dane statystyczne, jak również zauważalny spadek liczby wypadków w 2015 roku w porównaniu do 2014 roku, w opinii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wprowadzenie możliwości rejestrowania pojazdów z kierownicą po prawej stronie nie spowodowało wzrostu zagrożenia w ruchu drogowym.