Legislacja

Masz sugestie zmian rozporządzenia o rejestracji pojazdów - przyślij

31 lipca 2016

70b998e2d1dee5ccbf3baf94e9bfa0650f66e77b f5db1dca968a2eb2fc8ad5ce338d277f207c34f9

(543-42-43 fot. Jola Michasiewicz)

Z rzetelnie informujących źródeł dowiadujemy się, iż ministerstwo infrastruktury i budownictwa będzie opracowywało nowe regulacje dotyczące rejestracji pojazdów, tym samym jest gotowe do uwag i sugestii zmian. Prace mają być podjęte na początku 2017 roku. Ich podstawą jest nowa delegacja i terminy dla wydania tego rozporządzenia określone w ustawie z dnia z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (2016.2281).