Legislacja

Przyspieszenie CEPiK czeka tylko na 3. czytanie

14 września 2017

Przyspieszenie CEPiK czeka tylko na 3. czytanie
Jerzy Bielecki, posiedzenie plenarne Sejmu RP w dn. 13.9.2017 r. (kliknij)

Informacja z obrad 47. Posiedzenia Sejmu RP w dniu 13 września 2017 r.: Wśród celów rządowego projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk nr 1740) jest przyspieszenie wejścia w życie przepisów dotyczących systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0), w zakresie odnoszącym się do Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP). Projekt zakłada m.in., że regulacje dotyczące CEP zaczną obwiązywać od 30 października 2017 r. Poprzednia nowelizacja przepisów przewidywała, że zmodernizowany system CEPiK 2.0 zostanie całościowo uruchomiony 4 czerwca 2018 r. Na forum Sejmu sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisji Infrastruktury przedstawił poseł Jerzy Bielecki. III czytanie projektu odbędzie się w głosowaniach. (Sejm RP)