Legislacja

W sprawie zmian w systemie egzaminów na prawo jazdy

14 września 2017

W sprawie zmian w systemie egzaminów na prawo jazdy
Tomasz Kostuś, poseł na Sejm RP (fot. www.tomaszkostus.pl)

W sprawie zmian w systemie egzaminów na prawo jazdy interpelację - w pierwszych dniach sierpnia br. - złożył poseł Tomasz Kostuś. Zaadresował ją do ministra infrastruktury i czekamy na odpowiedź. Poseł nawiązał do prac nad nowelizacją ustawy o kierujących pojazdami, a tu przede wszystkim do propozycji dotyczących szkół jazdy (plac manewrowy), ośrodków egzaminowania (przesunięcie nadzoru nad WORD do kompetencji wojewodów), egzaminu na prawo jazdy (obowiązkowa obecność instruktora). - Proponowane zmiany budzą wiele kontrowersji w środowisku instruktorów, kursantów czy też egzaminatorów - pisze poseł i pyta:

Na jakim etapie są przygotowywane zmiany w systemie egzaminów na prawo jazdy? Na kiedy Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zaplanowało wejście w życie proponowanych zmian? Dlaczego ustawodawca nakazuje szkołom nauki jazdy posiadanie własnej infrastruktury tj. m.in. placu manewrowego, czy to rozwiązanie nie spowoduje likwidacji mniejszych szkół, które nie posiadają takiej infrastruktury? Jedną z proponowanych zmian jest pomysł likwidacji platformy e-learningowej dla kursantów. Czemu ma służyć jego likwidacja? Jedną ze zmian jest ustanowienie ceny minimalnej za kurs na prawo jazdy, które ma zapobiec zbytniemu obniżaniu cen, które może spowodować pogorszenie jakości szkolenia. Jakie Ministerstwo proponuje minimalne stawki w zależności od kategorii? Dlaczego Ministerstwo chce odebrać wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego samorządom wojewódzkim? Czy nadzór nad wojewódzkimi ośrodkami ruchu drogowego sprawowany przez marszałków jest nienależycie wykonywany?

Minął ponad miesiąc, minęły parlamentarne wakacje czyli możemy oczekiwać, że odpowiedź resortu zostanie opublikowana na stronach Sejmu RP? (jm)