Legislacja

Resort infrastruktury wciąż analizuje

20 maja 2024

Resort infrastruktury wciąż analizuje
Paweł Gancarz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury (fot. Ministerstwo Infrastruktury mat. prasowe)

Kiedy resort infrastruktury podejmie inicjatywę legislacyjną dla zmiany rozporządzenia z 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów? Na to pytanie wiceminister Paweł Gancarz niezmiennie odpowiada „są prowadzone analizy mające na celu ocenę zasadności i zakresu zmiany tabeli opłat.

O wciąż nierozwiązanym problemie braku - od prawie 20 lat - aktualizacji opłat za badania techniczne pojazdów pisaliśmy wielokrotnie. Od lat posłowie - też senatorowie - piszą interpelacje do kolejnych rządów. Marcin Gwóźdź oraz Szymon Pogoda skierowali do nowego ministra infrastruktury interpelację w tej kwestii skierowali już w styczniu br. Wówczas wiceminister Paweł Gancarz odpowiedział: Uprzejmie informuję, że w Ministerstwie Infrastruktury są prowadzone analizy mające na celu ocenę zasadności i zakresu zmiany tabeli opłat za badania techniczne pojazdów”. W kwietniu interpelował poseł Krzysztof Habura. Pisał: „w ciągu kilku ostatnich lat przedstawiciele branży właścicieli stacji diagnostyki pojazdów, w tym przedsiębiorcy i diagności techniczni, a także organizacji branżowych, m.in. Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Stacji Kontroli Pojazdów czy Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów apelowali do przedstawicieli ministerstwa o podjęcie inicjatywy legislacyjnej mającej na celu zmianę rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2261), albo jego uchylenie i zastąpienie nowym rozporządzeniem. Wymienieni wielokrotnie sygnalizowali, że wskazane rozporządzenie weszło w życie z dniem 29 października 2004 r. i od tego czasu nie było zmieniane, jeśli chodzi o rodzaje opłat za badania techniczne pojazdów oraz ich wysokość. Brak waloryzacji opłat za badanie techniczne pojazdu od dwudziestu lat doprowadził do katastrofalnej sytuacji na rynku. Istniejący stan rzeczy powoduje, że daje się zaobserwować odchodzenie i porzucanie zawodu przez młodych diagnostów technicznych w związku z dramatycznym obniżeniem wynagrodzeń w tym zawodzie, gdy tymczasem płaca minimalna wzrosła w tym okresie o 400%, a wskaźniki inflacyjne - o 70. Branża sygnalizuje ponadto, że obecnie blisko jedna trzecia diagnostów to osoby po 65. roku życia, a kolejne 33% to osoby w wieku 55-65 lat. W związku z tym wysoce pożądane są zmiany stanu prawnego.”. Poseł postawił pytania: Kiedy zapowiadane zmiany legislacyjne dotyczące podwyżki i możliwych nowych stawek opłat za badania techniczne będą gotowe? Czy Ministerstwo Infrastruktury planuje uprzednio skonsultować projektowane zmiany z przedstawicielami branży oraz organizacji branżowych zrzeszających diagnostów pojazdów, a także powiatami i miastami na prawach powiatu?”. W maju wiceminister Paweł Gancarz i tym razem - krótko i zwięźle odpowiedział: „Uprzejmie informuję, że obecnie w Ministerstwie Infrastruktury są prowadzone analizy mające na celu ocenę zasadności i zakresu zmiany tabeli opłat za badania techniczne pojazdów, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1070).”.

Pozostaje jedynie skomentować, iż są interpelacje, pisma, petycje do resortu, wystąpienia do premiera, spotkania z posłami i senatorami, protesty liczne, zamykane stacje, „sytuacja przedsiębiorców prowadzących staje jest dramatyczna i wymaga pilnego działania w pierwszej kolejności nowelizacji rozporządzenia, resort nadal prowadzi analizy, kiedy zostaną zakończone, jak szeroko prowadzone są konsultacje - tego tymczasem nie wiemy. (jm)