Legislacja

Resort popiera propozycję czasowego wyrejestrowania pojazdu osobowego

1 grudnia 2016

4252b4f3c466fa9f0505c5fb938dfeaaadd4fccb

(551-83 fot. A. Gajlewicz)

Dobrą wiadomością - dla miłośników pojazdów osobowych młodszych niż 40.lat, którzy te odbudowują lub przechowują nieodbudowane; używanych sezonowo motocykli lub poszkodowanych w wypadkach drogowych - jest informacja podsekretarza stanu w resorcie transportu, Jerzego Szmita, iż niewykluczone jest przywrócenie możliwości czasowego wyrejestrowania samochodu osobowego. Według stanu prawnego obowiązującego na dzień dzisiejszy wyrejestrowanie czasowe jest możliwe, ale jedynie pojazdów ciężarowych i autobusów. Dodajmy, iż z obowiązku tzw. “ciągłości” polis OC zwolnione są jedynie pojazdy historyczne – mające, co najmniej, 40 lat lub 25 lat i opinię rzeczoznawcy. Pozostali musza płacić obowiązkowe OC nawet jeżeli pojazdów nie użytkują. A składki coraz wyższe.

Minister udzielił odpowiedzi na interpelację posła Piotra Liroya-Marca, właśnie w tej sprawie (interpelacja nr 7171): "W dniu 25 października 2016 roku skierowano do Marszałka Sejmu RP poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym wnioskowany przez posłów KP Kukiz’15, w którym między innymi znalazły się propozycje rozszerzenia możliwości czasowego wycofania pojazdów z ruchu na wszystkie pojazdy podlegające w Polsce rejestracji. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zamierza kierunkowo poprzeć tę propozycję" - napisał Szmit. Czytamy dalej: “Inicjatywy legislacyjne MIB zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym związane z rejestracją czy też czasowym wycofaniem z ruchu pojazdów zamierzone były przy implementacji niektórych przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uproszczenia przenoszenia pojazdów rejestrowanych w innych państwach członkowskich w ramach Wspólnego Rynku, którego projekt jest obecnie procedowany w Radzie UE. Jeżeli inicjatywa poselska, o której mowa powyżej, wcześniej rozwiąże sprawę czasowego wycofania pojazdów z ruchu, to Minister Infrastruktury i Budownictwa będzie wspierać tę inicjatywę, służąc wsparciem merytorycznym." Trzeba dodać, iż decydujący głos w sprawie ma jednak Ministerstwo Finansów. Pamiętać trzeba także, iż wyrejestrowanie będzie związane z kosztami: “W przypadku wprowadzenia możliwości czasowego wycofania z ruchu samochodu osobowego, motocykla czy motoroweru, właściciel tego pojazdu również ponosiłby koszty związane z tym wycofaniem (opłata za decyzję o czasowym wycofaniu i związany z tym depozyt tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego), a także nałożone zostałyby na niego dodatkowe obowiązki związane m.in. z koniecznością zapewnienia wycofanemu z ruchu pojazdowi postoju poza drogą publiczną, strefą zamieszkania i strefą ruchu" – informuje minister. (jm)