Legislacja

Rząd pracował nad projektem noweli o e-administracji

12 lipca 2023

Rząd pracował nad projektem noweli o e-administracji
Posiedzenie Rady Ministrów (4.07.2023) (fot. KPRM - mat. prasowe)

Rząd pracował (10.07) nad projektem noweli o e-administracji, która daje m.inn. możliwość zdalnego udzielania pełnomocnictw oraz płatności online w urzędach. Dziś obowiązujące przepisy prawa i procedury nie przewidują elektronicznego postępowania.

Komunikat rządu:

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji, przedłożony przez ministra cyfryzacji. Rząd chce udostępnić nowe usługi administracji publicznej przez Internet, które przyśpieszą zmiany w działaniu urzędów. Nowe rozwiązania będą miały charakter rewolucyjny dla obywateli, przedsiębiorców i administracji. Dzięki e-płatnościom i e-pełnomocnictwom, więcej spraw będzie można załatwić w całości online. Cyfryzacja pozwoli także na wprowadzenie kolejnych ułatwień dla obywateli i przedsiębiorców.

Polacy chętnie korzystają z usług e-administracji i doceniają cyfrowe usługi, np. e-recepty czy automatyczne rozliczenie PIT. Od 2016 r. liczba profili zaufanych zwiększyła się z ok. 400 tys. do ponad 16 mln. Nowe przepisy zakładają m.in udostępnienie nowych usług administracji publicznej przez Internet. Dzięki e-płatnościom będzie można online zapłacić opłaty urzędowe, a urząd sam przypomni o tym, przesyłając powiadomienie w aplikacji mObywatel.

Ponadto, od 14 lipca zostanie udostępniona wersja mObywatel 2.0. Aplikacja będzie rozbudowana o nowe funkcje i dokumenty, w tym mDowód. Będzie to nowy, elektroniczny dokument tożsamości, który da możliwość potwierdzenia tożsamości przy załatwianiu spraw urzędowych i innych w niemalże każdej sytuacji, w której aktualnie używamy dowodu osobistego. Wprowadzenie równoważnego mobilnego dokumentu tożsamości oznacza, że Polska jest w czołówce państw dokonujących cyfryzacji.

Najważniejsze rozwiązania.

- Wprowadzony zostanie Rejestr Pełnomocnictw Elektronicznych. Dzięki temu będzie można przez Internet upoważnić inną osobę do czynności w urzędzie, czy na poczcie.

- Utworzona zostanie Platforma e-Płatności, która umożliwi dokonywanie opłat na rzecz administracji publicznej z wykorzystaniem różnych metod płatności. Urząd sam poinformuje obywatela o kwocie do zapłaty - nie trzeba będzie samodzielnie sprawdzać numeru konta i kwoty do zapłaty.

- Wdrożone zostaną nowe e-usługi.

- Osoby, które zamierzają zawrzeć związek małżeński, będą mogły złożyć online, kierownikowi urzędu stanu cywilnego, zapewnienie o braku okoliczności, które uniemożliwiają zawarcie takiego związku.

- Rodzice będą mogli złożyć online wniosek o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego osobie do 12. roku życia.

- Urzędy będą działały sprawniej, dzięki wprowadzeniu obowiązku posiadania systemu informatycznego do elektronicznego zarządzania dokumentacją.

- Przedsiębiorcy nie będą musieli już ogłaszać w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

- Dzięki możliwości weryfikacji wizerunku w Rejestrze Dowodów Osobistych przez wybrane grupy przedsiębiorców, oszustom trudniej będzie się podszyć pod inną osobę.

- Utworzony zostanie System Domowej Opieki Medycznej, w celu zapewniania opieki zdrowotnej i kompleksowej usługi zdalnego monitorowania stanu zdrowia pacjentów.