Legislacja

Są nowe wzory zezwoleń i licencji

11 grudnia 2019

Są nowe wzory zezwoleń i licencji
(fot. Jolanta Michasiewicz)

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (2019.2377).

Regulacje. Rozporządzenie określa wzory i opisy zezwoleń i licencji: zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz wypisu z tego zezwolenia; na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym oraz wypisu z tej licencji; na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz wypisu z tej licencji; na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką oraz wypisu z tej licencji; na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy; na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób oraz rodzaje zabezpieczeń licencji wspólnotowej.

Ważność. Dokumenty wydane zgodnie z wzorami określonymi w dotychczasowych przepisach, zachowują ważność do czasu ich wygaśnięcia lub mogą wyć wydawane, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

Obowiązywanie. Opublikowane w dniu wczorajszym rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. W tym samym terminie traci moc akt poprzedzający - rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (2013.713 ze zmianą 2018.1584). (jm)