Legislacja

Środek karny dla kierowcy, który zbiegł z miejsca zdarzenia

10 czerwca 2022

Środek karny dla kierowcy, który zbiegł z miejsca zdarzenia
Posiedzenie sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach - 9.6.2022 r. [kliknij] (fot. screen)

W dniu wczorajszym odbyło się kolejne posiedzenie sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Przyjęto sprawozdanie Podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa karnego o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2024) [kliknij].

Podkomisja stała pracowała 31 marca, 19 i 29 maja oraz właśnie 9 czerwca. Przedmiotem jej prac był rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Podkomisja debatowała nad zaproponowanym sprawozdaniem (druk nr 2339 [kliknij]). Jak to określano praca była tytaniczna i benedyktyńska. Tekst ustawy zajmuje 52 strony maszynopisu. Wśród szeregu rozpatrzonych zmian także kwestia dotycząca kierowców, którzy powodują wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym kierując pojazdu w stanie nietrzeźwości lub wpływem środka odurzającego, który to sprawca zbiega z miejsca przestępstwa. Wśród zgłoszonych poprawek nowe brzmienie art. 42 § 2 i 3:

„§ 2. Sąd orzeka, na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w § 1 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, art. 174 lub art. 177 lub po takim zdarzeniu, a przed poddaniem go przez uprawniony organ badaniu w celu ustalenia zawartości alkoholu lub środka odurzającego w organizmie, spożywał alkohol lub zażywał środek odurzający.

§ 3. Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie popełnienia przestępstwa określonego w art. 178a § 4 lub jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 173, którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, albo w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 177 § 2 lub art. 355 § 2 był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, lub po takim zdarzeniu, a przed poddaniem go przez uprawniony organ badaniu w celu ustalenia zawartości alkoholu lub środka odurzającego w organizmie, spożywał alkohol lub zażywał środek odurzający, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami.”. Taki zapis środka karnego przedstawiciel resortu sprawiedliwości uzasadniał: - Sama ucieczka z miejsca zdarzenia jest tak naganna (…) żeby również tego typu sprawców dyskwalifikować. Dyskutowano także nad zapisami szczegółowymi dotyczącymi konfiskaty pojazdu.

Sprawozdanie zostało przyjęte, uzupełniony projekt zostanie przedstawiony na najbliższym posiedzeniu Sejmu RP zaplanowanym na dni 22-23 czerwca br. (jm)