Legislacja

Stały na parkingach, bo nie było rozporządzenia

20 marca 2017

Stały na parkingach, bo nie było rozporządzenia
(fot. J. Michasiewicz)

Od 1 do 18 marca br. pojazdy straży pożarnej, radiowozy policji, innych służb oraz Wojska Polskiego, które nie posiadały ważnych badań diagnostycznych nie mogły wyjechać do akcji. A nie miały tych badań, bo mieć nie mogły - brakowało stosownego rozporządzenia. Rozporządzenie stanowi wspólny dokument trzech ministrów: spraw wewnętrznych i administracji, ministra rozwoju i finansów oraz minister obrony narodowej. Nowe rozporządzenie musiało być wydane wobec zmian w ustawie - Prawo o ruchu drogowym, w związku z ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej. Jej nowelizacja sprawiła, że rozporządzenie utraciło moc (rozporządzenie z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny - Dz. U. nr 153, poz. 910), a to właśnie na jego podstawie pojazdy służb państwowych były kierowane na badania techniczne. W dniu 17 marca w Dzienniku Ustaw pod pozycją 577 opublikowane zostało rozporządzenie z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny. Jak informowało Radio ZET, które miało dotrzeć do rozkazu Komendy Głównej Policji, rozkazem wysłanym do wydziałów Transportu Komend Wojewódzkich, zakazano badań w resortowych stacji diagnostycznych i później także tych prywatnych. Samochody pozostawały na parkingach. Dzisiaj rozporządzenie jest i obowiązuje, jak skomentował ten stan jeden z dziennikarzy - służbom już nie będą grozić patrole piesze. (jm)