Legislacja

Stan zagrożenia epidemicznego do 1 lipca br.

4 maja 2023

Stan zagrożenia epidemicznego do 1 lipca br.
(graf. PIXABAY)

Opublikowane zostało rozporządzenie odwołujące z dniem 1 lipca br. ograniczeń i nakazów w związku z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego. Przypomnijmy stan ten wprowadzono w Polsce od 16 maja 2022 r. (wcześniej obowiązywał stan epidemii). Teraz potrzebna jest procedura wyjścia.

W Dzienniku Ustaw z 28 kwietnia br. pod poz. 821 opublikowane zostało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego [kliknij]. Datę 30 czerwca 2023 r. prezes Rady Ministrów wskazuje jako tą kończąca stan zagrożenia epidemicznego.

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego obowiązującego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oznacza m.inn. zniesienie szczególnych rozwiązań, które były niezbędne dla gospodarki, dla działalności przedsiębiorstw, dla obywateli. Jak uzasadniały samorządy proponując właśnie datę 1 lipca br. to termin, który ma pozwolić na rozstrzygnięcia ogromnej liczby problemów prawnych i organizacyjnych. To obowiązująca tzw. ustawa covidowa musi być poddana szczegółowemu przeglądowi, ustawy, która zmieniła kilkadziesiąt innych ustaw, te działania już podjęto w administracji rządowej i samorządach terytorialnych. W wielu przepisach wprowadzone zostały przepisy przejściowe np. na trzy czy sześć miesięcy i te pozwolą na przystosowanie się do zmian. Jak podkreślają prawnicy ustawowe zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego nie będzie oznaczało automatycznego powrotu do stanu sprzed 14 marca 2020 r. Teraz potrzebna nowelizacja wielu aktów prawnych - potrzebna jest procedura wyjścia. (jm)