Statystyka

Prof. Marcin Ślęzak o błędach egzaminowania i brd

4 maja 2023

Prof. Marcin Ślęzak o błędach egzaminowania i brd
Prof. Marcin Ślęzak, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego (fot. Jolanta Michasiewicz)

Dziś kolejna DYSKUSJA NA RATUSZOWEJ - pt. „Błędy na egzaminach na prawo jazdy a zachowania przyszłych kierowców i ich konsekwencje - jakie, dlaczego, jak im zapobiegać?”. Redaktor Bożenna Chlabicz do rozmowy zaprosiła prof. Marcina Ślęzaka dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego. Transmisja on-line: ZOOM - webinar ID: 870 3344 4785, hasło: EGZAMIN oraz facebook: www.facebook.com/prawodrogowe też www.facebook.com/L-instruktor-2020-2024.

W niezwykle interesującej prezentacji pt.: „Problemy szkolenia kandydatów na kierowców w Polsce - propozycje zmian jakości przygotowania kierowców do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym na podstawie analiz błędów egzaminacyjnych oraz wypadków drogowych” jej autorzy: Marcin Ślęzak, Maria Dąbrowska-Loranc, Anna Zielińska w wyniku przeprowadzonych analiz dokonują następujących podsumowań:

* Po analizie najczęściej popełnianych błędów na egzaminach teoretycznych - na podstawie przebadanych 219 808 błędów popełnianych na egzaminach teoretycznych na prawo jazdy - stwierdzono, że:

- kandydaci na kierowców najwięcej błędów popełniają w sekcji testu dotyczącej prędkości, jednak skala tego to 10% zdających,

- 7% błędów dotyczy czynników bezpieczeństwa związanych z pojazdem, bagażem i pasażerami

- 5% błędów związana jest z brakiem wiedzy na temat techniki kierowania i wyprzedzaniem,

- 3% błędów dotyczy zasad ruchu drogowego, w tym: znaków drogowych, sygnałów drogowych, zasad ruchu na skrzyżowaniach,

- 3% błędów dotyczy zasady zachowania wobec pieszych,

- 2% błędów dotyczy zachowania na przejazdach kolejowych i tramwajowych, czy wpływu alkoholu i podobnie działających środków na organizm kierowcy.

W n i o s k i:

*Analiza błędów popełnianych przez kandydatów na kierowców przedstawiona w niniejszym wystąpieniu jest jedną z pierwszych prób wykorzystania tego narzędzia jako oceny systemu szkolenia kierowców w Polsce.

* Przeprowadzona analiza pokazała, że współczesny system szkolenia kierowców nie przygotowuje skutecznie do realizacji celu szkolenia czyli bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Jak pokazał przykład prędkości absolwenci kursu nie zdają sobie sprawy ze znaczenia ograniczeń prędkości i nie stosują zdobytej wiedzy w praktyce.

* Przygotowanie kierowców do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym wymaga długiego procesu edukacyjnego, a na każdym etapie powinien on opierać się o rzetelne analizy, między innymi wyników egzaminów, błędów popełnianych przez kandydatów na kierowców oraz przyczyn wypadków drogowych z udziałem młodych kierowców.

Analiza wypadków drogowych z udziałem kierowców samochodów osobowych o stażu do 2 lat. Na podstawie analizy 6214 wypadków drogowych z lat 2019-2022 stwierdzono, że:

* Kierowcy samochodów osobowych o stażu do dwóch lat są najczęstszymi uczestnikami ruchu powodującymi wypadki drogowe,

* Wskaźnik ofiar śmiertelnych dla młodych kierowców samochodów osobowych jest dwukrotnie wyższy niż dla kierowców z grupy wiekowej 25-64 i trzykrotnie wyższy niż dla grupy 65+.

* 67% wypadków z udziałem młodych kierowców są to zderzenia pojazdów w ruchu,

* Najczęstszą przyczyną wypadków drogowych powodowanych przez młodych kierowców jest nadmierna prędkość

* Drugą najczęstszą przyczyną jest nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu oraz nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych,

* Wśród niewłaściwych zachowań kierowców występują również niestosowanie się do znaków, czy sygnałów świetlnych,

* W mniejszym stopniu wśród przyczyn występują: niewłaściwe zawracanie czy wyprzedzanie,

* Problem dużego zagrożenia młodych kierowców występuje w większości krajów UE.

Pełna analiza poczynionych niezwykle ważnych oraz interesujących analiz, porównań i wynikających z nich wniosków dziś w ramach DYSKUSJI NA RATUSZOWEJ.

DYSKUSJA NA RATUSZOWEJ. Tradycyjnie w czwartek i tradycyjnie o godz. 11.00 - 4 maja br. rozpocznie się kolejna z popularnego cyklu DYSKUSJA NA RATUSZOWEJ. Prowadząca Bożenna Chlabicz, prezes Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym do rozmowy zaprosiła prof. Marcina Ślęzaka, dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego. Tematyka niezwykle ważna i wpisująca się w cykl ocen poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach czego dowodzą statystyki za rok ubiegły. Jest lepiej, ale dzięki zmienionej legislacji, czy może być jeszcze lepiej dzięki pochyleniu się nad kwestiami jakości szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców? To kwestie, które powinny interesować nie tylko środowisko egzaminatorów, ale nas wszystkich, uczestników ruchu drogowego. Pełen tytuł DYSKUSJI brzmi: „Błędy na egzaminach na prawo jazdy a zachowania przyszłych kierowców i ich konsekwencje - jakie, dlaczego, jak im zapobiegać?”. Już dziś ciekawi jesteśmy analiz błędów egzaminacyjnych oraz wypadków drogowych, ich zderzenia i wniosków z nich wynikających.

Organizatorami DYSKUSJI są: Fundacja Zapobieganie Wypadkom drogowym; Polski Klaster Edukacyjny; Tygodnik PRAWO DROGOWE@NEWS; Portal L-INSTRUKTOR.

Źródła PWPW konferencja 18 kwietnia 2023 r. Marcin Ślęzak, Maria Dąbrowska-Loranc, Anna Zielińska. „Problemy szkolenia kandydatów na kierowców w Polsce - propozycje zmian jakości przygotowania kierowców do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym na podstawie PRAWO DROGOWE@NEWS. 28.4.2028. „Zapraszamy 4 maja” DYSKUSJA pt. „Błędy na egzaminach na prawo jazdy a zachowania przyszłych kierowców i ich konsekwencje - jakie, dlaczego, jak im zapobiegać?” PRAWO DROGOWE@NEWS. 21.4.2023. „PWPW: System szkolenia i egzaminowania w praktyce” PRAWO DROGOWE@NEWS. Indeks: DYSKUSJA NA RATUSZOWEJ PRAWO DROGOWE@NEWS. Indeks: DYSKUSJA NA RATUSZOWEJ