Legislacja

Stare tablice pozostawisz w domu

31 lipca 2018

Stare tablice pozostawisz w domu
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Ministerstwo Infrastruktury zaproponuje możliwość zachowania, na wniosek nowego właściciela pojazdu, dotychczasowego numeru rejestracyjnego - poinformował wiceminister infrastruktury Marek Chodkiewicz w odpowiedzi na poselską interpelację.

Ministerstwo Infrastruktury jest w trakcie przygotowywania zgłoszenia do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym, którego celem jest również uproszczenie procedur związanych z rejestracją pojazdów.

Jedną z propozycji, która zostanie zaproponowana w ww. zgłoszeniu do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów (...) będzie wprowadzenie możliwości zachowania na wniosek właściciela pojazdu dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu, w tym zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej - napisał w odpowiedzi na interpelację Chodkiewicz.

Wiceminister zapowiedział też przeprowadzenie szczegółowych konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych, jeśli projekt ustawy zostanie ujęty w wykazie prac legislacyjnych. (PAP)