Legislacja

Starosta skieruje na kurs reedukacyjny. Luka prawna zlikwidowana

1 stycznia 2017

Starosta skieruje na kurs reedukacyjny. Luka prawna zlikwidowana
(552-42)

Z dniem 1 stycznia 2017 r. w życie wejdzie przepis noweli ustawy o kierujących opublikowanej w Dzienniku Ustaw pod pozycją nr 2001. Podstawowa regulacja oczywiście dotyczyła zmiany terminu obowiązywania przepisów wprowadzających CEPiK 2.0 – przesunięcie terminu na dzień 4 czerwca 2018 r. Zlikwidowano przy okazji jedną z luk prawnych. I tak odpis wyroku sądu skazującego kierowcę za jazdę po pijanemu lub pod wpływem środków odurzających stanowił będzie podstawę do skierowania na kurs reedukacyjny. Według obowiązujących przepisów starosta powinien wysłać kierowcę na kurs reedukacyjny na podstawie informacji uzyskanych z Centralnej Ewidencji Kierowców. Jednak CEK nie gromadzi takich danych – zacznie je zbierać dopiero po 4 czerwca 2018 r. Wprowadzono zatem przepis, który daje staroście podstawę do wysyłania na takie kursy. I tą podstawą jest właśnie odpis wyroku sądu.

Art. 3. (...) 2. Do dnia 3 czerwca 2018 r. starosta wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu kierowcy lub osoby kierującej tramwajem na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, o którym mowa w art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.2)). Kierowca lub osoba kierująca tramwajem skierowani na egzamin państwowy przystępują do kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji w trybie art. 99 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1.”.

Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw (2016.2001) – fragment. Obowiązuje z dniem 1 stycznia 2017 r.