Legislacja

Surowo za kradzież tablic rejestracyjnych

28 stycznia 2019

Surowo za kradzież tablic rejestracyjnych
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości opublikowało komunikat informujący o planach zaostrzenie przepisów i wprowadzenia nowych kategorii przestępstw. Czytamy: „Sprawiedliwość to nie pobłażliwość. Kary muszą być na tyle surowe, by skutecznie odstraszały przed popełnianiem przestępstw. Muszą być jednocześnie na tyle elastyczne, aby sądy miały możliwość orzekania wyroków adekwatnych do winy. Temu ma służyć przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości kompleksowa reforma Kodeksu karnego.”

Obok podwyższenia kar za te najsurowsze przestępstwa resort projektuje wprowadzenie też do Kodeksu karnego nowych typów przestępstw za czyny, z których część w ogóle nie była dotąd karalna, mimo że była szkodliwa społecznie. Otok takich propozycji jak kara za „przygotowanie do zabójstwa (2-15 lat więzienia), „przyjęcie zlecenia zabójstwa (2-15 lat więzienia”, „uchylenie się od naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem (3 miesiące - 5 lat więzienia)” czy „kradzież zuchwała (6 miesięcy - 8 lat więzienia) znajdujemy „kradzież tablic rejestracyjnych”.

Kradzież tablic rejestracyjnych. - Kradzież tablic rejestracyjnych to dla ich właściciela nie tylko finansowa strata. Często jest źródłem dodatkowych kłopotów związanych z tym, że sami padają ofiarą podejrzeń, iż dokonali przestępstwa. Muszą tłumaczyć się z tego policji. To dlatego że skradzione tablice złodzieje montują w samochodach, które służą im do innych przestępstw - najczęściej okradania stacji benzynowych. Zmiany w Kodeksie karnym mają odstraszać przed kradzieżami tablic dzięki surowym karom. Tego rodzaju kradzieże nie będą już traktowane jako wykroczenia, za które grozi kara aresztu od 5 do 30 dni, ograniczenia wolności do 1 miesiąca albo grzywny od 20 do 5000 złotych. Będą przestępstwem zagrożonym karą od miesiąca do 5 lat więzienia – informuje resort sprawiedliwości. (jm)