Legislacja

Wraca kolejny projekt

12 lutego 2019

Wraca kolejny projekt
(fot. Jolanta Michasiewicz)

W Sejmie będzie kontynuowane procedowanie rządowego projektu ustawy, która penalizuje proceder ingerencji we wskazania licznika pojazdu. Rząd proponuje wprowadzenie surowych kar - dotąd bezkarnych - fałszerzy. W ustawie przewidziano karę nawet do pięciu lat pozbawienia wolności.

W roku ubiegłym 22 listopada, po pierwszym czytaniu - do Komisji Infrastruktury został skierowany rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy - Kodeks karny. Przypomnijmy projekt dotyczy wprowadzenia zmian, które mają zapobiec nieuprawnionej ingerencji w przebieg drogomierza pojazdu mechanicznego. Biuro Analiz Sejmowych w uzgodnieniu z Ministerstwem Infrastruktury wnioskowały o wstrzymanie prac do czasu rozpatrzenia równolegle procedowanego projektu ministra infrastruktury dot. stacji kontroli pojazdów, który jest w kilku punktach zbieżny tym dotyczącym drogomierzy. Posłowie przychylili się do wniosku. Procedowanie wstrzymano. Już w pierwszych dniach stycznia Związek Dealerów Samochodowych (ZDS), występując także w imieniu innych organizacji motoryzacyjnych, zaapelował do marszałka Sejmu, przewodniczącego Komisji Infrastruktury, ministrów sprawiedliwości i infrastruktury o pilne wznowienie prac nad ustawą. To tyle tytułem przypomnienia, albowiem dowiadujemy się, iż projekt wraca do porządku obrad.

Projekt skierowano do Komisji Infrastruktury, z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, trafia pod jej obrady. 21 lutego Komisja rozpatrzy projekt, albo właściwie będzie kontynuowała prace nad nim. - Obawialiśmy się, że ważna nowelizacja może utknąć w jednej z sejmowych szuflad, jednak, jak potwierdził Jan Kanthak, rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości w rozmowie z Instytutem Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, Sejm ma wznowić pracę nad tą ustawą w najbliższym czasie - donoszą media. (jm)