Rozmowy

W Łodzi o samorządzie zawodowym instruktorów i egzaminatorów

28 stycznia 2019

W Łodzi o samorządzie zawodowym instruktorów i egzaminatorów
Inicjatywa zdecydowanie cenna, bo chroni nasze środowisko od wpływu polityków. W samorządzie będą ludzie, związani ze środowiskiem, a nie politycy - mówi Krzysztof Kołodziejczak, prezes „AUTOS” Stowarzyszenia Właścicieli Ośrodków Szkolenia Kierowców i Kandydatów na Kierowców w Łodzi (fot. Jolanta Michasiewicz)

Stowarzyszenie Właścicieli Ośrodków Szkolenia Kierowców i Kandydatów na Kierowców „AUTOS” w Łodzi, które w roku ubiegłym przygotowało wniosek do Ministerstwa Infrastruktury o likwidację placu manewrowego na egzaminie państwowym prawa jazdy kat. B - o czym dyskutowało całe środowisko szkoleniowców - w ostatni piątek podjęło dyskusję nad propozycją powołania samorządu zawodowego instruktorów i egzaminatorów. Do Łodzi na zaproszenie Stowarzyszenia przyjechali: Tomasz Matuszewski, reprezentujący Komitet Koordynujący INICJATYWY SPOŁECZNEN NIEOBOJĘTNYCH NA RZECZ POWOŁANIA SAMORZADU ZAWODOWEGO oraz Mariusz Sztal, pracujący w Zespole ds. innowacji i rozwoju. Dodajmy, iż sam prezes Stowarzyszenia „AUTOS”, Krzysztof Kołodziejczak, zadeklarował udział w pracach i został powołany w skład Zespołu ds. przeglądu prawa - struktury Inicjatywy.

- Łódzkie stowarzyszenie zrzesza auto-szkoły - co chciałbym podkreślić - rodzinne. Dodam, iż działa w branży od 26 lat, jest najstarszym stowarzyszeniem szkół nauki jazdy w Polsce. W trakcie spotkania, które odbyło się 25 stycznia br. nasi członkowie zostali zapoznali z kierunkiem działań Grupy Inicjatywnej na rzecz Powołania Samorządu Zawodowego Instruktorów i Egzaminatorów. Koledzy wyrazili zainteresowanie podjętymi działaniami. W ten sposób zaczęły się rozmowy wokół przyszłego Stowarzyszenia Zawodowego Instruktorów i Egzaminatorów. Inicjatywa zdecydowanie cenna, bo chroni nasze środowisko od wpływu polityków. W samorządzie będą ludzie, związani ze środowiskiem, a nie politycy - skomentował Krzysztof Kołodziejczak.

Mariusz Sztal, zapytany o przebieg spotkania powiedział: - Uczestnicy spotkania pytali o kompetencje przyszłego SZIE, o szczegóły Inicjatywy. Zdecydowanie chcą zmian w branży i tu widzą duży potencjał właśnie naszej Inicjatywy.

Na dzień 28 stycznia 2019 r. poparło i zadeklarowało udział w Inicjatywie Społecznej Nieobojętnych na rzecz powołania Samorządu Zawodowego Instruktorów i Egzaminatorów 1331 instruktorów i egzaminatorów - http://poparcie.szie.pl/

(jm)

(fot. „AUTOS” Łódź)