Legislacja

Szkolenie po przekroczeniu limitu punktów karnych jednak ważne

10 grudnia 2010

Dotąd kierowca, który przekroczył 24 punkty karne, nie mógł zmniejszyć ich liczby przez szkolenie. Na wniosek policji starosta zatrzymywał mu prawo jazdy. Szkolenie zaliczone po przekroczeniu limitu punktów karnych policja uznawała za nieważne. Taką praktykę zakwestionował jednak Naczelny Sąd Administracyjny. Teraz podpisał się pod tym także Wojewódzki Sąd Administracyjny, któremu sprawę przekazano do ponownego rozpoznania - informuje “Dziennik Gazeta Prawna”. W wyroku uzasadniano, że regulujący sprawę przepis rozporządzenia z 2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego wykracza poza granice upoważnienia ustawowego i jest niekonstytucyjny. Orzeczenie WSA nie ma jednak bezpośredniego skutku dla innych podobnych spraw. Nie ma mocy powszechnie obowiązującej. Sąd, widząc niekonstytucyjny przepis rozporządzenia, może odmówić jego zastosowania. Ale do czasu wydania przez Trybunał Konstytucyjny wyroku o wyeliminowaniu przepisu z obrotu korzysta on wciąż z domniemania legalności i żaden organ administracji nie może odmówić jego zastosowania, nawet jeśli ma wątpliwość co do jego niekonstytucyjności.