Legislacja

Tarcza 2.0 gotowa do podpisu

17 kwietnia 2020

Tarcza 2.0 gotowa do podpisu
10. posiedzenie Sejmu RP. 15 i 16 kwietnia 2020 r. (fot. Kancelaria Sejmu RP/Aleksander Zieliński)

Procedowanie ustawy tzw. Tarczy antykryzysowej 2.0. Senat przygotował 95 poprawek. Sejm ekspresowo uchwalił część z nich. Akt po podpisaniu trafi do publikacji.

Senat RP. Senatorowie po pracach w Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w trakcie posiedzenia plenarnego w dniu wczorajszym wprowadził 95 poprawek do ustawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Tego samego dnia do Sejmu został przesłany 42-stronicowy dokument, w uzasadnieniu do którego pisze: – Uchwalone przez Senat poprawki, rozszerzając zakres uregulowań ustawy, uzupełniają rozwiązania przyjęte przez Sejm zgodnie z celem ustawy, którym jest wsparcie przedsiębiorców, a także innych podmiotów, objętych negatywnymi skutkami epidemii COVID-19. (Druk senacki nr 332A).

Sejm RP. Sejm RP na swoim 10. posiedzeniu (15 i 16.4) debatował nad Sprawozdaniem Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. Wcześniej sejmowa komisja finansów poparła część senackich poprawek. Pozytywnie zaopiniowała 45, przede wszystkim były to poprawki redakcyjno-legislacyjne, doprecyzowujące przepisy oraz niewielka liczba poprawek merytorycznych. Ostatecznie w dwóch głosowaniach (poprawki rekomendowane przez Komisję i poprawki, które nie uzyskały rekomendacji) posłowie przegłosowali 95 senackich poprawek dot. tarczy antykryzysowej 451. głosami za, przy dwóch przeciw i jednym wstrzymującym się. Wśród przyjętych zmian m.inn. objęcie wparciem przedsiębiorstw, które powstały między 1 lutego a 1 kwietnia br., zwolnienia ze składki ZUS wszystkich firm jednoosobowych, bez względu na wysokość przychodu; wprowadzenie przepisów umożliwiających uruchomienie tzw. tarczy finansowej; rozstrzygnięcia, iż przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności składkowych, nie są przychodem w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych; podobnie – przychodem takim nie będzie także kwota umorzonej pożyczki stanowiącej wsparcie itd.

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 przez Sejm z poprawkami tzw. Tarcza antykryzysowa 2.0 trafi teraz do podpisu prezydenta Andrzeja Dudy. (jm)