Legislacja

Też ciszej na skrzyżowaniu kolejowo-drogowym

17 października 2018

Też ciszej na skrzyżowaniu kolejowo-drogowym
(fot. Jolanta Michasiewicz)

W dniu dzisiejszym, 17. października 2018 r. – w życie wchodzi rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (2018.1876).

Opublikowane 2. października rozporządzenie zmienia rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (2015.1744), które obowiązuje od 14 listopada 2015 r. Podstawą wprowadzenia zmian były wnioski wpływające do resortu dotyczące m.in. używania przez maszynistów kolejowych sygnałów dźwiękowych „baczność” przed przejazdami kolejowo-drogowymi na terenach zurbanizowanych. A także zauważone, wcześniej nie ujęte kwestie dotyczące m.in. zasad użytkowania, oznakowania i wykonywania pomiarów ruchu na przejazdach. I tak nowe przepisy znoszą obowiązek umieszczania wskaźników nakazujących maszynistom uruchamianie sygnału dźwiękowego „baczność” przed przejazdami kolejowo-drogowymi kategorii A z obsługą na miejscu i kategorii B (ruch drogowy kierowany jest przy pomocy samoczynnych systemów przejazdowych wyposażonych w sygnalizację świetlną i rogatki), na których zachowane są warunki widoczności czoła pociągu z odległości 5 metrów. Zmiana ta poprawi komfort życia mieszkańców w wielu miejscowościach, w których domy znajdują się w pobliżu przejazdów kolejowo-drogowych. (jm)