Legislacja

To ile będą zarabiali egzaminatorzy?

17 marca 2023

To ile będą zarabiali egzaminatorzy?
(fot. PIXABAY)

O wyższych stawkach za egzamin na prawo jazdy wiemy i znamy ich wysokości. Niestety niewiadomą nadal pozostają kwestie wynagrodzenia egzaminatorów. Ich zasady i wysokości określą sejmiki wojewódzkie. 27 lutego br. stosowną uchwalę przegłosował Sejmik Województwa Pomorskiego (Uchwała nr 641/LI/23 wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia) i… i już. Do dnia dzisiejszego są pierwsi i jedyni [kliknij].

Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, zarządy województw, sejmiki województw pracują nad tzw. widełkami. Opiniują, uzgadniają, konsultują na: Mazowszu, Dolnym Śląsku, Wielkopolsce Warmii i Mazurach - oni też publikują swoje projekty. Redakcja PRAWA DROGOWEGO@NEWS przygotowała zestawienie opracowane wg dostępnych projektów wg stanu na 16 marca br. i porównała je z tym jedynym uchwalonym dokumentem:

Samorządowcy Mazowsza nadal uzgadniają projekt z 7 lutego - Uchwała nr 187/384/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie skierowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów zatrudnionych w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego Województwa Mazowieckiego do zaopiniowania przez organizacje związkowe oraz organizacje pracodawców [kliknij] jej integralnymi załącznikami są:

1. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów zatrudnionych w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego Województwa Mazowieckiego

2. Tabela zaszeregowania stanowisk i miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego

3. Tabela miesięcznych stawek dodatku zadaniowego.

Egzaminatorowi ma przysługiwać: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę, dodatek zadaniowy oraz dodatek specjalny, dodatek funkcyjny i dodatek za uprawnienia rozszerzające. Przewidziano także nagrody i premie. Związkowcy oceniają, iż zaproponowany projekt jest „słaby, bardzo słaby”, a podwyżki są „niewielkie w porównaniu do Pomorza”. Nadto „nie przewidziano waloryzacji wynagrodzeń egzaminatorów”. Ta uchwała miałaby wejść w życie z dniem 1 czerwca br. Jak uzasadniają jej autorzy: „Założenia do uchwały zostały oparte na uśrednionych propozycjach przedstawionych przez dyrektorów wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego z województwa mazowieckiego, uwzględniając również te ośrodki w których sytuacja jest najtrudniejsza. (…) Proponowany stan prawny wprowadza zmiany wysokości wynagrodzeń i jest korzystniejszy do obecnego stanu prawnego. Zmianom ulegają głównie: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek zadaniowy, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny oraz dodatek za dodatkowe kategorie (B+E, C+E, D+E)”.

Czy ostatecznie będą duże regionalne różnice? Wrócimy do tej kwestii. (jm)