Ogłoszenia

ePD –tekst jednolity i ujednolicony - pobierz

29 stycznia 2024

ePD –tekst jednolity i ujednolicony - pobierz
Grupa IMAGE. Elektroniczne Prawo Drogowe [kliknij] (fot. Jolanta Michasiewicz)

Zbiór aktów prawnych z szeroko pojętego prawa o ruchu drogowym - ELEKTRONICZNE PRAWO DROGOWE został zaktualizowany według stanu prawnego na dzień 28 stycznia 2024 r. Udostępniono m.in. tekst ujednolicony rozporządzenia o egzaminowaniu (po zmianach obowiązujących od 18 stycznia br.), ale także teksty jednolite kodeksu karnego, kodeksu postępowania karnego itd. W ePD znalazło się także Zarządzanie nr 1 z dnia 19 stycznia br. w spawie podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury.

Przypomnijmy - tekst jednolity to tekst aktu prawnego uwzględniający wszelkie zmiany, jakie w nim zaszły od chwili ogłoszenia, albo od chwili ogłoszenia poprzedniego tekstu jednolitego. Marszałek Sejmu ogłasza tekst jednolity ustawy nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, jeżeli była ona nowelizowana. Ustawa może określić termin ogłoszenia tekstu jednolitego. Tekst jednolity aktu normatywnego innego niż ustawa np. rozporządzenia ogłasza się nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, jeżeli był on nowelizowany. Z kolei tekst ujednolicony - dostępny w zbiorze ELEKTRONICZNE PRAWO DROGOWE jest tu sporządzany na po każdej nowelizacji, jest tekstem niezależnie opracowywanym.

Abonentów ePD informujemy, iż dostępna jest elektroniczna aktualizacja zbioru. (jm)