Legislacja

Tymczasem kontrole osk odbywają się i bez zmian - informuje nas rzecznik prasowy MIiB

6 lutego 2017

Tymczasem kontrole osk odbywają się i bez zmian - informuje nas rzecznik prasowy MIiB
Szymon Huptyś, rzecznik prasowy MIiB (Fot. J. Michasiewicz)

W związku z licznymi zapytaniami Czytelników zapytaliśmy resort transportu o prawomocność przeprowadzanych kontroli ośrodków szkolenia kierowców. Oczywiście mając na myśli fakt, iż z dniem 1 stycznia 2017 r. utraciły moc dwa rozporządzenia właśnie w sprawie kontroli osk i kontroli word. Szymon Huptyś, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, odpowiedział naszej redakcji cyt.: - Projekty rozporządzeń w sprawie kontroli Ośrodków Szkolenia Kierowców oraz w sprawie kontroli Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego są przedmiotem konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Obecnie kontrole w Ośrodkach Szkolenia Kierowców są prowadzone tak jak dotychczas, na podstawie przepisów rozdziału 8 ustawy o kierujących pojazdami oraz na podstawie przepisów rozdziału 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Przepisy rozporządzenia w sprawie kontroli OSK ujednolicą w skali kraju sposób i tryb przeprowadzania ww. kontroli oraz stosowane dokumenty, ale nie są bezpośrednią podstawą do przeprowadzania kontroli”. Czekamy na efekty konsultacji i uzgodnień i publikację obu aktów w Dzienniku Ustaw. )

Tymczasem – pamiętając, iż termin konsultacji upływa 10 lutego br. - ciekawi jesteśmy Państwa opinii o projektach:

* Projekt rozporządzenia ws. kontroli word - http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//523/12294557/12409304/12409305/dokument270316.pdf

* Projekt rozporządzenia ws. kontroli osk –

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//523/12294559/12409370/12409371/dokument270332.pdf

(jm)