Legislacja

Ujawniono 5421 kierujących pod wpływem narkotyków lub innych zakazanych substancji

11 sierpnia 2023

Ujawniono 5421 kierujących pod wpływem narkotyków lub innych zakazanych substancji
(fot. PEXELS)

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji odpowiadając na interpelację poselską minister w sprawie kierowców będących pod wpływem substancji odurzających poinformował, iż w roku 2022 zatrzymano 5421 kierowców pod wpływem zakazanych substancji. Dla porównania w roku 2021 odnotowano - 5892 osoby. Czy będzie to tendencja spadkowa?

Posłanka Joanna Fabisiak skierowała do ministra spraw wewnętrznych i administracji interpelację poselską nr 40299 [kliknij] w sprawie kierowców będących pod wpływem substancji odurzających. Odpowiedzi udzielił sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik. Przedstawił informacje przygotowane w oparciu o stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Policji. Czytamy: - Zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym [1], czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowanie ruchem oraz jego kontrolowanie należą do zadań Policji.

Każdy kierowca kontrolowany przez funkcjonariuszy, niezależnie od powodu, jest poddawany ocenie pod kątem pozostawania pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. W przypadku, kiedy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że kierujący pojazdem znajduje się w stanie po użyciu lub pod wpływem takiego środka, policjant jest zobowiązany do przeprowadzenia badania w celu ustalenia jego obecności w organizmie. Działania te, zgodnie z wyrażoną w art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasadą legalizmu, są realizowane na podstawie i w granicach prawa. Odnosząc się do kwestii zatrzymań kierowców będących pod wpływem narkotyków[2] informuję, że w 2021 r. ujawniono 5 892 kierujących pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu lub po użyciu takiego środka, natomiast w 2022 r. liczba ta wyniosła 5 421. Obyśmy mieli do czynienia z utrzymującą się tendencją. (jm)

________________

[1] dz. u. z 2022 r. poz. 988, z późn. zm.

[2] dane takie są gromadzone od 2021 r.