Legislacja

W sprawie tzw. podatku od starych aut

27 lipca 2017

W sprawie tzw. podatku od starych aut
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Do Kancelarii Sejmu RP trafiła interpelacja nr 13178 adresowana do ministra finansów w sprawie tzw. podatku od starych aut.

Czy nas jest stać? Poseł Witold Zembaczyński przywołał złożony niecały rok wcześniej projekt nowego podatku, który miał regulować przede wszystkim pobieranie opłat od właścicieli starszych pojazdów, niespełniających ustalonych norm. Najważniejszym byłby tutaj wiek auta, następnie pojemność silnika oraz normy spalania. Dotychczas: wartość samochodu, pojemność silnika oraz rok produkcji. Mieliśmy kupować więcej nowych aut. Czy nas jest na nie stać? Niestety nadal polskimi drogami jeździ 60% pojazdów w wieku przekraczającym 10 lat. Jak pisze poseł o nowym projekcie podatku: - Sam pomysł w swoim założeniu jest jak najbardziej słuszny. Jednakże jego realizacja bez pakietu zachęt będzie miała znikome powodzenie. Eksperci przewidują, że import aut wcale nie zmaleje, a raczej przestawi się na młodsze oraz mniejsze samochody. Dlatego, jeżeli dla ministerstwa kwestie społecznie oraz ekologiczne są najważniejsze, dlaczego ministerstwo nie wprowadzi pakietu ulg podatkowych lub obniży akcyzy w celu zachęty kupna nowych pojazdów, jak ma to miejsce w Niemczech? W 2009 r. rząd niemiecki ustanowił jednorazową premię za oddanie starego auta w zamian za kupno nowego. Dobrym kierunkiem mogłyby być ulgi na samochody elektryczne oraz hybrydowe, co z pożytkiem dla środowiska naturalnego znacznie poprawiłoby kondycje finansowe Polaków. W 2016 roku każdy niemiecki obywatel, kupując samochód z napędem elektrycznym, otrzymał dopłatę rzędu 4 tys. euro, czyli około 17 tys. złotych. Wybór napędu hybrydowego dofinansowany był na poziomie 13 tys. złotych. W moim odczuciu kierunek obrany przez Naszych zachodnich sąsiadów jest słuszny. Nałożenie nowych obciążeń finansowych, bez jasno określonego celu, a także pakietu korzyści, spotka się ze społecznym oporem oraz wszelkimi próbami uniknięcia opłat.

Poseł pyta: na jakim etapie znajdują się prace legislacyjne dot. „podatku od starych aut”? i dalej - czy ministerstwo rozważa propagowanie tzw. leasingu konsumenckiego? Jak ministerstwo ureguluje kwestie podatków od tzw. klasycznych samochodów pasjonatów motoryzacyjnych? Czy poniosą również koszta nowego podatku, obok kosztów renowacji oraz utrzymania swoich zabytkowych modeli aut? Czy poza podatkiem ministerstwo ma inne pomysły na zachęcenie Polaków do rezygnacji ze starych aut na rzecz nowych? Jeżeli tak, to jakie? Czy ministerstwo może ustosunkować się do opinii, że podatek jest wynikiem „cichego porozumienia” z producentami samochodów, kredytodawcami oraz ubezpieczalniami w celu poprawy sprzedaży? Co z podatkiem akcyzowym? Czy również trwają prace nad jego modyfikacją? Czy może też podatek zostanie zapłacony dwa razy?

Ministerstwo Finansów informuje. W imieniu resortu odpowiedzi udzielił Wiesław Janczyk, sekretarz stanu. - Na wstępie chciałbym zaznaczyć, iż resort finansów obecnie nie prowadzi prac legislacyjnych w zakresie zmiany sposobu opodatkowania akcyzą samochodów osobowych. Inicjatorem zmian w powyższym zakresie jest Senat RP, w którym w marcu zeszłego roku senacka Komisja Infrastruktury wystąpiła z inicjatywą zmiany dotychczasowego systemu opodatkowania samochodów podatkiem akcyzowym. Opracowany projekt zakładał obniżenie stawki akcyzy na samochody osobowe o pojemności silnika powyżej 2.000 cm³ z obowiązującej 18,6% do 4,6% podstawy opodatkowania, przy jednoczesnym zachowaniu obecnej stawki akcyzy w wysokości 3,1% podstawy opodatkowania dla pozostałych samochodów osobowych. Szacunki skutków budżetowych zaproponowanego obniżenia stawki podatku akcyzowego na samochody osobowe wykazały, że wprowadzenie tej zmiany wiązałoby się ze znacznym uszczupleniem wpływów budżetowych w związku z czym senacka propozycja nie uzyskała wówczas poparcia Ministerstwa Finansów. W toku procedowania projektu - w dniu 29 listopada 2016 r. połączone komisje senackie przyjęły zmodyfikowany projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym w zakresie opodatkowania akcyzą pojazdów samochodowych. I stan obecny: - Ponadto informuję, iż przygotowany przez senackie komisje projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym, został w dniu 14 grudnia 2016 r. przekazany Marszałkowi Sejmu przez Marszałka Senatu w celu dalszego procedowania. Na chwilę obecną pierwsze czytanie przedmiotowego projektu w Sejmie (druk sejmowy nr 1234) jeszcze się nie odbyło.

Co zawiera projekt? W senackim projekcie ustawy zakłada się, iż nowy system opodatkowania akcyzą obejmie pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem pojazdów samochodowych napędzanych wyłącznie silnikami elektrycznymi oraz będzie uzależniony od pojemności silnika pojazdu oraz normy poziomu emisji spalin (tzw. „norma EURO”). W przedmiotowym projekcie przewidziano również uwzględnienie współczynnika deprecjacji, czyli utraty wartości pojazdu, oraz dodatkowego współczynnika deprecjacji ustalonego w zależności od stopnia ponadnormatywnej utraty wartości samochodu, który ma dodatkowo wpłynąć na obniżenie należnej akcyzy od danego pojazdu. Ponadto w senackim projekcie przewiduje się obniżenie akcyzy o 20% w przypadku samochodów wyposażonych w hybrydowy układ napędowy oraz zwolnienie od podatku akcyzowego dla samochodów zabytkowych (w aktualnym stanie prawnym akcyza nie dotyczy również tego rodzaju pojazdów), autobusów mieszczących się w kategorii do 3,5 t (ponieważ autobusy są objęte podatkiem od środków transportowych) oraz motocykli (dziś nieobjętych akcyzą).

Też nowela ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Senacki projekt zakłada nowelizację ustawy o podatku akcyzowym i zmianę w odpowiednim zakresie ustawy Prawo o ruchu drogowym, natomiast treść projektu nie przewiduje nowelizacji innych ustaw i w konsekwencji jego zapisy nie mają wpływu na instytucję tzw. leasingu konsumenckiego, o którym wspomniał Pan Poseł we wniesionej interpelacji W związku z tym, iż resort finansów nie jest autorem przygotowanego projektu ustawy nowelizującego ustawę o podatku akcyzowym w zakresie sposobu opodatkowania akcyzą samochodów, nie jest właściwy do wypowiedzenia się odnośnie stwierdzenia, że zmiany zaproponowane w projekcie „są wynikiem cichego porozumienia z producentami samochodów, kredytodawcami oraz ubezpieczalniami w celu poprawy sprzedaży”. W uzasadnieniu do projektu zawarto natomiast informację, że celem zaproponowanych zmian jest wyeliminowanie zjawiska zaniżania deklarowanej wartości pojazdu jako podstawy opodatkowania, czy też unikania opodatkowania samochodów osobowych poprzez ich rejestrowanie jako ciężarowe lub rejestrowanie luksusowych aut w innych krajach, w których opodatkowanie pojazdów jest korzystniejsze, np. w Czechach.

Podsumowując jeszcze raz przywołajmy następującą informację: - Na chwilę obecną pierwsze czytanie przedmiotowego projektu w Sejmie (druk sejmowy nr 1234) jeszcze się nie odbyło. Dodajmy - czeka od 27 stycznia br. (jm)