Legislacja

Uszczelnione przepisy. Kamper z akcyzą

2 lipca 2021

Uszczelnione przepisy. Kamper z akcyzą
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Od wczoraj obowiązują nowe przepisy o podatku akcyzowym od samochodów. Wymagalna będzie akcyza od przerejestrowania ciężarowego na osobowy. Jak komentują eksperci - rząd uszczelnia system poboru podatków, a tu przede wszystkim przepisy dotyczące kamperów.

Praktyki przemiany osobowego w ciężarowy. Do 1 lipca br. znane były praktyki polegające na sprowadzanie z UE pojazdów osobowych i następnie rejestrowanie ich jako ciężarowe lub specjalne (do 3,5 tony). Cel procederu - ominięcie obowiązku zapłaty akcyzy. Właściciele tych „nowych” pojazdów ciężarowych w wówczas obowiązującym porządku prawnym zwolnieni byli z obowiązku zapłaty akcyzy. Przypomnijmy dotychczasowe regulacje - pojazd ciężarowy do 3,5 tony jest zwolniony z akcyzy, natomiast osobowe o pojemności silnika 2l lub mniejszej podlegają akcyzie. Podatek wynosi wówczas 3,1% podstawy opodatkowania, w przypadku silników o pojemności powyżej 2 l stawka ta wynosi 18,6%.

Rząd postanowił uszczelnić nadużywane przepisy. Importerzy pojazdów o masie całkowitej do 3,5 t teraz będą zobowiązani do przedstawienia - przed rejestracją - dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy.

Nowe przepisy. Deklaracja i zapłata podatku. Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (2021.694 - [kliknij]) z dniem 1 lipca br. wprowadza m.inn. obowiązek opłaty podatku akcyzowego w sytuacji, gdy zarejestrowany już w Polsce i wówczas zwolniony z akcyzy samochód ciężarowy staje się osobowym. Dotychczas właściciel był zobowiązany jedynie zawiadomić o zmianie rodzaju pojazdu (zmianie ulegały dane w dowodzie rejestracyjnym). Ważnym wymogiem było dotrzymanie 30. dniowego terminu. Dziś w oparciu o przywołaną ustawę najpierw ma być przedstawiony dokument podatkowy i następnie rejestracja pojazdu. Wprowadzony zostaje także obowiązek zapłaty akcyzy od pojazdu osobowego niezarejestrowanego w Polsce i jeżeli nie jest możliwe ustalenie podmiotu i czynności podlegającej opodatkowaniu np. jego nabycia wewnątrzwspólnotowego i dalszej odsprzedaży.

Przeróbka samochodu nie pozwoli na uniknięcie akcyzy. Gdy sprowadzany pojazd został przerobiony na turystyczny np. na kampera. Przywołajmy art. 29 ustawy nowelizującej: - Jeżeli dokonanie w pojeździe samochodowym, innym niż samochód osobowy, zarejestrowanym na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy, o którym mowa w art. 100 ust. 1a pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w tym na samochód osobowy będący samochodem kempingowym, nastąpiło przed dniem 1 lipca 2022 r., obowiązek podatkowy z tytułu dokonania tych zmian konstrukcyjnych powstaje z dniem 1 lipca 2022 r.

Nowelizowane przepisy ustawy obowiązują z dniem 1 maja br. Ustawodawca - przepisami przejściowymi - obowiązek zapłaty akcyzy w przypadku kamperów odłożył o rok (licząc właśnie od 1 lipca 2021). Do wniosków o rejestrację samochodów ciężarowych i specjalnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 6a ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, złożonych i nierozpatrzonych przed dniem 1 lipca 2021 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

Podsumowanie. Od 1 lipca 2022 roku podatnicy będą zobowiązani do złożenia deklaracji uproszczonej oraz obliczenia i zapłaty akcyzy od samochodów, w przypadku których nastąpiła zmiana rodzaju pojazdu na samochód osobowy w okresie od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku (art. 29 nowelizacji).

Obowiązują także przepisy wykonawcze - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (2021.1002 - [kliknij]). (jm)