Legislacja

Hulajnogista obowiązkowo potrzebuje karty rowerowej

2 lipca 2021

Hulajnogista obowiązkowo potrzebuje karty rowerowej
(fot. PEXELS)

Na rower tylko z kartą rowerową – to wiemy, tak dzieje się od lat, ale na hulajnogę? Też z kartą rowerową! To obowiązek wprowadzony z dniem 20 maja br. tzw. ustawą hulajnogową. Czyli kto przeprowadzi ten egzamin? Odbyliśmy bardzo interesującą i ważną rozmowę z Romanem Nowakiem, dyrektorem Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

Jakie uprawnienia? Tzw. ustawa hulajnogowa czyli ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (2021.720) [kliknij] uregulowała m.inn. kwestie związane z używaniem hulajnóg elektrycznych czy urządzeń transportu osobistego (segway, deskorolka elektryczna), określiła stosowne uprawnienia do jazdy.

I tak - osobom powyżej lat 18. dokument nie jest potrzebny. Dziecko do lat 10 nie ma prawa (nawet pod opieką dorosłego) poruszać się po drodze publicznej. Taka jazda możliwa jest w strefie zamieszkania. Inaczej w przedziale wiekowym od 10 do18 lat. Mogą jechać jednak tylko ci, którzy posiadają kartę rowerową lub inne określone uprawnienia. Jak to zapisano w ustawie o kierujących pojazdami w art. 7 w ust. 1 pkt 2: „2) rowerem, wózkiem rowerowym, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego – jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T – w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat;”.

Kto wyda kartę rowerową? Przywołana ustawa wskazuje, iż upoważnionym do przeprowadzenia egzaminu na kartę rowerową jest:

* nauczyciel, który odbył przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego;

* policjant, tu także policjant w stanie spoczynku, posiadający specjalistyczne przeszkolenie;

* egzaminator;

* instruktor nauki jazdy.

Pozostaje pytanie gdzie? Otóż przede wszystkim w szkole. Uczeń zostanie w placówce przygotowany i przeegzaminowany. Ostatnio minister zapowiedział wprowadzenie obowiązkowego semestru zajęć brd w klasach piątych, co ma ułatwić zdobycie karty rowerowej. Tę wyda dyrektor szkoły.

Dziś szkoły nieczynne – wakacje, a nastolatkowie chcą jeździć hulajnogą lub deskorolką z elektrycznym napędem. Im pomogą wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego. Tam od lat i cały rok prowadzone są specjalistyczne szkolenia, to z ich inicjatywy i pod ich opieką powstają i działają miasteczka ruchu drogowego.

A w ośrodku szkolenia kierowców? Tak, w tych posiadających poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań czyli tzw. super osk.

Odbywają się zajęcia teoretyczne, praktyczne, stosowne zaliczenia i dyrektor word lub kierownik osk wydaje kartę rowerową.

Dyrektor PORD w Gdańsku powiedział. Dyrektora Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku - Romana Nowaka zapytaliśmy o kartę rowerową. Placówka prowadzi szkolenie osób niebędących uczniami szkoły podstawowej - czyli nastolatków w wieku 15-18 lat. Ale także - na podstawie porozumienia zawartego ze szkołą - określonej grupy młodzieży (tej zgłoszonej przez szkołę) w wieku 10-15 lat. W tym wypadku - kartę rowerową otrzymają od dyrektora umawiającej się szkoły. Jak się okazuje latem szkoły jednak najczęściej nie są zamknięte, bo np. prowadzą pólkolonie.

Wracając do PORD, tu rodzic dokonuje zgłoszenia swojej pociechy, przypomnijmy 15-18 lat. W placówce odbywa się szkolenie, tu kartę rowerową wydaje dyrektor ośrodka egzaminowania. Dla przykładu - w 2021 r. egzamin na kartę rowerową zdało 700 osób. Trzeba pamiętać, iż to rok pandemii, czyli ograniczeń ilości osób np. na sali wykładowej, konieczności zachowania dystansu itd. Czyli mimo to organizowano egzaminy, choć dla niewielkich grup. Tylko w ubiegłym tygodniu dla 17 osób.

- A jak z kartą rowerową dla kierujących hulajnogą elektryczną? - zapytaliśmy. - W związku z obowiązującymi od maja br. znowelizowanymi przepisami i obowiązku posiadania karty rowerowej także podczas jazdy hulajnogą elektryczną, zapomniana karta rowerowa odzyskała popularność. Odnotowujemy bardzo duże zainteresowanie tym dotychczas ignorowanym dokumentem. Rodzice dzwonią, zadają pytania w mediach społecznościowych itp. - ilość tych zapytań wzrosła… o kilkaset procent. To właśnie te nowe przepisy przypomniały, że dziecko powyżej 10. roku życia nie może nawet pod opieką poruszać się na rowerze chodnikami, drogami rowerowymi. W tej sytuacji rodzic nie jest opiekunem - to… drugi rowerzysta – zwraca uwagę dyrektor R. Nowak. Samo szkolenie oparte jest na programie określonym w rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (2013.512 [kliknij]) - „Zakres zajęć dla osób niebędących uczniami szkoły podstawowej, ubiegających się o wydanie karty rowerowej”. Dodatkowo egzaminatorzy informują o wszystkich kwestiach dotyczących użytkowników pojazdów jakimi są hulajnogi czy uto - Zwracamy uwagę na wszystkie aspekty bezpieczeństwa: ostrożność, pierwszeństwo, wypadkowość itd. Tę wiedzę trzeba propagować wśród młodzieży, ale także wśród dorosłych - ocenia nasz rozmówca.

Dyrektor Roman Nowak zwrócił uwagę na potrzebę właściwego dostosowania parametrów hulajnogi do potrzeb przyszłego użytkownika. Wskazywał, iż podczas zakupu należy wybór skonsultować z ekspertami, dobrać moc, wielkość stosowne do wzrostu i wagi dziecka. - Te hulajnogi stojące na chodnikach nie są przeznaczone dla każdego. Np. niski nastolatek wzrok może mieć nawet na wysokości kierownicy. Takie pojazdy dla nich mogą być niebezpieczne.

I jeszcze jedna niezwykle ważna kwestia i apel dyrektora Romana Nowaka: - Przepisy nie nakazują używania kasku ani rowerzyście, ani kierującemu hulajnogą, jednak osobiście jestem wyznawcą zasady, że kask powinniśmy mieć zawsze! Głowa za wszelką cenę powinna być chroniona. Wyobraźmy sobie kto poniesie najbardziej dotkliwe obrażenia – kierowca czy rowerzysta? Zawsze jedźmy w kasku! (jm)