Legislacja

Więcej punktów ładowania

29 sierpnia 2018

Więcej punktów ładowania

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych przedstawiło uwagi branży elektromobilności do projektu rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania samochodów elektrycznych. Uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje społeczne propozycji rozporządzenia do ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (obowiązuje z dniem 22 lutego 2018 r.) w lipcu, zakończyły w sierpniu br. Ustawa stanowi, że systemowo bezpieczeństwem pracy punktów ładowania pojazdów elektrycznych zajmie się Urząd Dozoru Technicznego (UDT). W projekcie określono m.in. szczegółowe wymagania techniczne stacji, w tym kwestie związane z bezpieczeństwem ich eksploatacji, naprawami i modernizacją. Uwagi do rozporządzenia przesłana do Ministerstwa Energii. PSPA zaproponowało m.in. nowe zapisy, w tym m.in. o tym, że punkty i stacje ładowania mogą być zasilane z osobnych przyłączy, jak również z istniejącego przyłącza stacji paliw czy innych obiektów budowlanych. Niebagatelną sprawą jest także wielkość opłat związanych z infrastrukturą ładowania. – Opłaty są za wysokie i mogą stanowić barierę rozwoju infrastruktury ładowania. W szczególności dotyczy to stacji ładowania normalnej mocy, w przypadku których koszty te stanowić będą istotną część nakładów inwestycyjnych. Brak rozróżnienia na punkty o normalnej mocy na prąd przemienny oraz punkty o dużej mocy na prąd stały powoduje, że w pierwszym przypadku koszt badania może równać się kosztowi urządzenia – dodaje Maciej Mazur dyrektor zarządzający PSPA. Zwrócono też uwagę, że rynek pojazdów elektrycznych w Polsce jest w początkowej fazie rozwoju i aktualnie w Polsce brak jest przepisów dedykowanych stacjom i punktom ładowania. Nie funkcjonują w prawodawstwie polskim szczegółowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji, naprawy czy też modernizacji stacji. – Dlatego rozporządzenie jest tak ważne. Chodzi jedynie, żeby nie przeregulować tego obszaru, bo spowolni to rozwój infrastruktury ładowania w Polsce – podsumował M. Mazur.

- Rozporządzenie ministra energii w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania to ważny akt wykonawczy dla funkcjonowania rynku elektromobilności. Jego brak przez pewien czas hamował uruchamianie nowych stacji ładowania – podkreślają eksperci. Według szacunków PSPA tylko na przestrzeni ostatniego miesiąca uruchomionych zostało około 50 nowych ładowarek. Już funkcjonuje dokładnie 259 ogólnodostępnych ładowarek aut elektrycznych. (jm)